Klinisk underlagsmateriale for Peristeen og andre produkter | Coloplast - Coloplast Norge

Tarmskyllingssystem

Klinisk bevis for Peristeen®

Peristeen® gir påvist klinisk forbedring i tarmhåndteringen av nevrogene pasienter. Mer enn 1000 pasienter har vurdert behandlingsmetoden. Finn ut mer om resultatene
Lukk

En studie om det transanale irrigasjonssystemet

Referanser

 1. Christensen P et al. A randomized, controlled trial of transanal irrigation versus conservative bowel management in spinal-cord injured patients. Gastroenterology 2006;131:738-747.3.
 2. Faaborg PM et al. Long-term outcome and safety of transanal colonic irrigation for neurogenic bowel dysfunction. Spinal Cord 2009;47:545–549.4.
 3. Emmanuel A. Review of the efficacy and safety of transanal irrigation for neurogenic bowel dysfunction. Spinal Cord 2010;48:664–673.

Mange kliniske studier og publikasjoner om transanal irrigasjon og bruken av Peristeen er publisert. Mer enn 1000 pasienter har evaluert behandlingsformen. Peristeen reduserer symptomene på forstoppelse og avføringsinkontinens. En stor randomisert kontrollert studie undersøkte effekten og sikkerheten av Peristeen sammenlignet med konservativ behandling for håndtering av tarmen, definert som justering av kost og væske, regelmessig aktivitet og bruk av laksativer eller medikamenter mot forstoppelse(1).

Figur 1 og 2: En signifikant reduksjon av symptomer på forstoppelse og symptomer på avføringsinkontinens ved bruk av Peristeen, sammenlignet med konservativ behandling.

Fig. 1: En signifikant reduksjon av symptomer på forstoppelse fra 13,2 til 10,3 ved bruk av Peristeen sammenlignet med konservativ behandling.

Fig. 2: En signifikant redusering av symptomer på avføringsinkontinens fra 7,3 til 5,0 ved bruk av Peristeen sammenlignet med konservativ behandling.

 

Peristeen er bevist å være sikker i bruk.

Figur 3 og 4: Å bruke Peristeen reduserer tiden som brukes på tømming av tarmen betraktelig, og den er bevist å være sikker i bruk.

Fig. 3: Tid brukt på tarmhåndtering ble redusert fra 74,4 til 47,0 minutter ved bruk av Peristeen(2).

Fig. 4: Liste med bivirkninger ved bruk av Peristeen(3).

 • Mindre bivirkninger ble rapportert hos 48 % av pasientene i en langtidsstudie
 • En ikke-dødelig tarmperforasjon forekom hos ~ 50 000 irrigasjoner
Lukk

Ren intermitterende kateterisering

Sammendrag av underlagsmateriale på hydrofile overflatebehandlede kateter

Ren intermitterende kateterisering (RIK) er den gylne metoden for tømming av blæren hos pasienter med ryggmargslesjoner og nevrogen blæredysfunksjon. Mer om hydrofile overflatebehandlede kateter
Lukk

Innholdsfortegnelse

Referanser

 1. Hedlund et al, 2001

I dette sammendraget vil du finne klinisk bevismateriale for:

 1. Ren intermitterende selvkateterisering
 2. Urinveisinfeksjoner
 3. Traumatisk urinrør
 4. Brukerevaluering

Last ned den fullstendige rapporten (PDF 3976 KB)

 

1. Ren intermitterende selvkateterisering:

 • Ren intermitterende selvkateterisering: 12-årig oppfølgning
 • Ren intermitterende kateterisering fra den akutte perioden hos pasienter med ryggmargsskade. 
 • Langtidsevaluering av urinrørs- og kjønnstoleranse.
 • Effekt av blærehåndtering ved urologiske komplikasjoner hos 10 pasienter med ryggmargsskade.


2. Urinveisinfeksjoner:

 • Hydrofili kontra ikke-belagte kateter for intermitterende kateterisering. 
 • Komplikasjoner med RIK: deres forebygging og behandling. 
 • Ren intermitterende kateterisering med hydrofilibelagte kateter (SpeediCath) reduserer risikoen for klinisk urinveisinfeksjon hos pasienter med ryggmargsskader: en forestående randomisert paralellsammenlignende utprøvning.
 • Standard kontra hydrofil kateterisering i forestående behandling av pasienter med overfladisk blærekreft.
 • RIK med hydrofilibelagte kateter forsinker forekomsten av urinveisinfeksjon hos pasienter med akutt ryggmargsskade: En prospektiv, randomisert, parallell multisenterstudie.


3. Urinrørtraume:

 • Komplikasjoner med RIK: deres forebygging og behandling.
 • Urinrørs epitelceller på overflaten av hydrofile kateter etter RIK: Krysset studie med to kateter.
 • Belagte kateter for RIK: glatt eller klebrig? 
 • Hydrofilbelagte kateter for ren intermitterende kateterisering minsker urinrørs mikrotraume: en forestående, randomisert, deltakerblind, krysset studie med tre ulike typer katetre.
 • Sikkerhet med et nytt kompakt mannlig ren intermitterende kateter: en randomisert, krysset blind studie på friske frivillige menn.
 • Sikkerheten av et nytt kompakt kateter for menn med nevrogen blæredysfunksjon: en randomisert, krysset, åpen-merke studie.


4. Brukerevaluering av:

 • Smerte & ubehag
 • Brukervennlighet

 

Last ned denfullstendige rapporten(PDF 3976 KB)

Lukk

SpeediCath produktoversikt

Ren intermitterende kateterisering er ansett som den gylne standard for blæretømmingsbehandling. Coloplast har utviklet SpeediCath-serien med klart-til-bruk-katetre som er overflatebehandlede. SpeediCath produktoversikt
Lukk

Innholdsfortegnelse

I denne oversikten kan du lære om:

 1. Håndtering av nevrogen blære med urethral ren intermitterende kateterisering
 2. Ren intermitterende kateteriserings teknikk og langtidsbruk
 3. Fordeler med SpeediCath-familien
 4. SpeediCath-kateteroversikt
 5. Sammendrag av kliniske studier på SpeediCath
 6. Miljø

Last ned den fullstendige rapporten (PDF 1 MB)

Lukk
Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon