Opplæringsverktøy - Coloplast Norge

Verktøy for opplæring innen selvkateterisering

Coloplast har mange gode verktøy for opplæring innen selvkateterisering. I skjemaet nedenfor kan du krysse av for hvilke verktøy som kan være aktuelle for ditt arbeidssted, og Coloplast-representanten i ditt område vil ta kontakt med deg.

Assistanse magasin, tema urinveisinfeksjon

Assistanse magasin: Urinveisinfeksjon

Mer informasjon

Assistanse temamagasin om urinveisinfeksjon inneholder tips og råd for forebygging og behandling. Her kan pasienten lese blant annet artikler med intervju av uroterapeut, brukerhistorier og informasjon om urinveisinfeksjoner og hvordan det kan forebygges.

Lukk
brosjyre med fakta om urinveisinfeksjoner

Fakta om urinveisinfeksjoner - brosjyre

Mer informasjon

Fakta om urinveisinfeksjoner er en liten brosjyre som fungerer som veileder for å ivareta blæren. Her kan brukeren lese om hva UVI er, symptomer og tips for forebygging. Informasjonen i brosjyren er også inkludert i Assistanse magasin om urinveisinfeksjon.

Lukk
Coloplast Blæredagbok

Blæredagbok

Mer informasjon

Blæredagboken inneholder informasjon om hvordan den skal fylles ut, og skjema for tre dager og tre netter.

Lukk
Videobok for opplæring innen selvkateterisering

Videobok

Mer informasjon

Veiledning i bruk av SpeediCath® katetre og Conveen®  Optima uridom.

Videoboken inneholder syv videoer:

 • SpeediCath Compact mann
 • SpeediCath Compact mann i rullestol
 • SpeediCath Flex i rullestol
 • SpeediCath Compact Eve
 • SpeediCath Compact og SpeediCath Compact Plus
 • Conveen Optima Uridom og Conveen Active urinpose
 • Coloplast Assistanse
Lukk
Opplæringsmodeller kateter

Modeller for kateterveiledning

Mer informasjon

Modeller for opplæring innen selvkateterisering. Modellene finnes for både kvinnelig og mannlig anatomi.

Lukk
flip-over opplæring i kateterbruk

Bord-flip-over

Mer informasjon

Praktisk "flip-over" brosjyre om blæretømming ved selvkateterisering som kan plasseres på bordet mellom sykepleier og pasient. Det er like bilder på begge sider av flippen, noe som gjør det enkelt for sykepleier å ha en samtale med pasienten med bruk av bilder og tekst. Det er ulike eksemplarer for kvinner og menn, og den finnes i A4-format.

Lukk
plakat til bruk for opplæring i kateterisering

Plakat i A3

Mer informasjon

Praktiske plakater i A3-format med mannen og kvinnens nedre urinveier. Plakaten er tosidig, med mann og kvinne på hver sin side.

Lukk
Notatblokk

Notatblokk

Mer informasjon

Notatblokker i A4-format med bilde av mannen og kvinnens nedre urinveier. 

Lukk
Jeg er interessert i:Personopplysninger*


Kartlegging av trygge RIK-soner

Kartlegging av trygge RIK-soner

Pasienter kan ha behov for hjelp i forbindelse med overgangen fra RIK i et trygt sykehusmiljø til hverdagen utenfor. Les mer
Lukk

Hjelp pasienter til å kartlegge trygge soner

Referanser

1. Coloplast_Market_Study_ReD Associates Study_2007_Data-on-file (VV-0206734)

For å få pasienter til å stole på RIK-behandlingen og opprettholde god compliance, er det ikke tilstrekkelig å bare vise fordelene med behandlingen. Du må også hjelpe dem med overgangen fra et trygt sykehusmiljø til hverdagen utenfor.

Som du vet, kan noen pasienter bekymre seg for overgangen når de skal tilbake til sine hjem. De kan være bekymret for at det de har lært i en klinisk setting, ikke vil fungere hjemme eller når de skal gå ut. En måte å løse denne bekymringen på er å hjelpe pasientene til å etablere trygge soner.En trygg sone er et sted hjemme eller utenfor hjemmet, som er:

 • Hygienisk - Å vite hvor man skal finne et rent sted er nøkkelen til å sikre god etterlevelse av RIK-behandlingen.
 • Privat - Å ha privatliv når de kateteriserer hjelper pasienter å opprettholde sin verdighet og følelse av kontroll.
 • Tilgang - Pasienter må ha et sted som er innenfor rekkevidde når de utfører kateterisering. Det må også passe deres behov for forflytning og stillinger, samt ha såpe og vann tilgjengelig.

Pasientens behov for de tre sonene (hygienisk, privat og tilgjengelighet) varierer fra person til person, avhengig av mobilitet, håndfunksjon og livsstil. For at pasienter skal føle at RIK er en behandling som lett kan passe inn i hverdagen, trenger de ofte å utvide sin definisjon av trygge soner. De må forstå hvordan metodene som fungerer i et kontrollert miljø – for eksempel på klinikken eller eget hjem – også kan fungere i omverden.

For eksempel, hvis pasienten bekymrer seg for å finne egnet sted å utføre RIK når de er utenfor hjemmet, kan pasientene bruke en app til å finne offentlige handicaptoaletter, som gir rom for diskresjon og en større følelse av kontroll.

Lukk
sykepleiere snakker sammen

Bygge tillit gjennom motivasjon

For at pasienter skal akseptere RIK må de se verdien av RIK-behandlingen, og hvordan det kan hjelpe dem å leve det livet de ønsker. Les mer
Lukk

Bygge tillit gjennom motivasjon

Referanser

1. Coloplast_Market_Study_IC Research_2015_Data-on-file (PM-03238)

En av nøklene til å hjelpe pasienter med å akseptere RIK er å få dem til å stole på behandlingen og forplikte seg til den. For å få dette til må pasienten se verdien av RIK-behandlingen og hvordan det kan hjelpe dem til å leve det livet de ønsker. 

Kortsiktige belønninger for å motivere pasienter

Som helsepersonell er du sannsynligvis vant til å ha et langsiktig perspektiv på helse. For å oppmuntre til compliance, bruker vi ofte argumentasjon som: «Hvis du holder deg til RIK-rutinen og tømmer blæren fire til seks ganger om dagen, vil du opprettholde god blærehelse, og unngå UVI og nyreproblemer.»

Et slikt langsiktig perspektiv gir ofte utilstrekkelig motivasjon for pasientene. Infeksjoner og nyreproblemer trenger ikke å være noe de opplever akkurat nå, og betydningen av god ivaretakelse av urinveiene kan oppleves abstrakt for dem. En slik argumentasjon er vanligvis ikke sterk nok til å motivere pasientene til å følge behandlingen, men må kombineres med kortsiktige gevinster.

For å motivere pasienten til å holde fast i gode RIK-rutiner, kan man prøve å fokusere mer på de kortsiktige fordelene ved en slik behandling.1

Identifisere kortsiktige belønninger

For å motivere pasienter til å holde seg til gode RIK-rutiner, kan du prøve å fokusere mer på de kortsiktige fordelene ved å holde gode rutiner. Når du har avdekket frykten eller ønsker den enkelte pasient har, kan du vise dem hvordan RIK gjør dem i stand til å overvinne en spesifikk frykt, eller oppnå et spesifikt ønske.

Kortsiktig perspektiv

ikon av personKonkrete belønninger/risikoer

 • Redusere sannsynligheten for inkontinens
 • Redusere risikoen for lekkasjer mellom kateteriseringen
 • Å ha et aktivt seksualliv

Langsiktig perspektiv

ikon sykepleierAbstrakte belønninger/risikoer

 • Risiko for urinveisinfeksjoner
 • Risiko for nyreproblemer
 • Blærehelse

Eksempel

Når du snakker med pasienter som primært er bekymret for å gjenoppta et aktivt sexliv, kan du hjelpe dem til å se at fordelen med RIK, er at de ikke trenger å ha et permanent kateter med en urinpose festet til kroppen. Dette gir dem mer frihet og hjelper dem til å unngå potensiell forlegenhet ovenfor partneren.  

Lukk
sykepleier som smiler

Veien til aksept: Fra bekymring til å stole på behandlingen

Pasientene kan ha vanskeligheter med å akseptere RIK som behandling. Hvordan gå fra å være bekymret, til å stole på behandlingen? Les mer
Lukk

Veien til aksept: Fra bekymring til å stole på behandlingen

Referanser

1. Coloplast_Market_Study_ReD Associates Study_2007_Data-on-file (PM-0340)

2. Coloplast_Market_Study_IC Research_2015_Data-on-file (PM-03238)

Pasienter kan ha vanskelig for å akseptere RIK som behandling. Årsakene til utfordringene er mange, og like ulike som pasientene selv, men en av de vanligste psykologiske barrierene er bekymringer.

Fire typer bekymringer knyttet til RIK

Selv om det er sant at ingen pasienter er like, har vår undersøkelse identifisert noen generelle typer bekymringer som mange RIK-pasienter kan oppleve. Disse faller i hovedsak inn i fire kategorier. 1

Redsel for innføring

Mange pasienter føler at det å sette objekter inn i urinrøret er «unaturlig». Ofte mangler de grunnleggende anatomiske kunnskaper, og antar at det må være en veldig smertefull prosedyre.

Eksistensiell bekymring

For noen pasienter kan kateteret være en påminnelse om at de er syke, og at deres liv har blitt fundamentalt forandret. Pasienter som synes det er vanskelig å akseptere sykdommen sin, eller som frykter sosial isolasjon, kan ha problemer med å godta RIK.

Bekymring for uhell som er forbundet med å være inkontinent

Forlegenhet som er forbundet med å væte seg selv, kan være vanskelig for pasientene å håndtere. Denne bekymringen kan føre dem til å avvise RIK fullstendig.

Bekymring for urinveisinfeksjoner (UVI)

Mer enn halvparten av RIK-brukere som ble undersøkt i studien, indikerte at de var engstelige for å føre bakterier inn i urinrøret.2 41% sier at det er en daglig bekymring å få UVI.Dette kan skape en barriere for pasienten i utførelse av RIK.

Kartlegg pasientens bekymringer

En måte å kartlegge hvilken type bekymring en pasient har, er å stille åpne spørsmål. Denne typen spørsmål vil hjelpe pasienter å snakke mer fritt om egne barrierer.

Når du har kartlagt deres nåværende bekymring, kan du bruke samme type spørsmål for å finne ut hva de ønsker å gjøre neste dag. Det siste trinnet er å «bygge en bro» mellom den eksisterende frykten og morgensdagens drømmer - slik at pasientene ser hvordan RIK kan hjelpe dem på vei til å leve det livet de ønsker.

Kartlegge dagens bekymringfigur

 • Hva føler du om din tilstand?
 • Hvordan påvirker dette livet ditt?
 • Hvordan føler du RIK vil påvirke livet ditt?
 • Hva føler du om å utføre RIK?

Avdekke morgendagens drømmer

 • Hva skulle du ønske du var i stand til å gjøre?
 • Hvilke aktiviteter liker du å gjøre?
 • Hvis du ikke behøvde å håndtere blæreproblemer, hvordan ville livet ditt sett ut?

Bygg en bro over gapet

Visste du at hvis du gjør "x", kan det gjøre det mulig for deg å gjøre "y"?

Å jobbe med modellen:

Scenario: En pasient har fortalt deg at han har vanskeligheter med å akseptere sin tilstand. Han føler seg isolert. Før RIK hadde han et aktivt sosialt liv, og likte å spille golf. Nå er han redd for å gå ut, av frykt for at han kan ha en lekkasje. Han ville gjerne være i stand til å spille en runde golf igjen med vennene sine.

Nå som du har kartlagt hans nåværende bekymring (isolasjon, ha en lekkasje) og avdekket morgendagens drømmer (gjenoppta sin aktive livsstil og spille golf), kan du bygge bro over dette gapet for pasienten. For eksempel ved å si "visste du at du kan bruke et kateter som passer i lommen, eller du kan bære det i golfbagen din, så ingen kan se det? Dette gjør at du kan spille golf med vennene dine, uten å bekymre deg for å ha en lekkasje".

Lukk
Sykepleier med SpeediCath Eve

Compliance er fremdeles en utfordring

Når det kommer til håndtering av blæreproblemer har intermitterende kateterisering (RIK) lenge vært anerkjent som beste praksisbehandling.1 Likevel opplever man fremdeles hindringer for compliance. Hvorfor er det slik? Les mer
Lukk

Compliance er fremdeles en utfordring

Referanser

1 Blok B, Pannek J, Castro-Diaz D, del Popolo G, Groen J, Hamid R, Karsenty G et al. EAU Guidelines on neuro-urology, European Association of Urology, 2016.

2 Vahr S, Cobussen-Boekhorst H, Eikenboom J, Geng V, Holroyd S, Lester M et al. Evidence-based guidelines for best practice in urological health care.

  Catheterisation; urethral intermittent in adults; dilatation, urethral intermittent in adults. European Association of Urology Nurses (EAUN). 2013.

3 Pilloni SKJ, Mair D, Madersbacher H, Kessler TM. Intermittent catheterisation in older people: a valuable alternative to an indwelling catheter? Age Ageing. 2005;34:57–60

4 Cameron AP, Wallner LP, Tate DG, Sarma AV, Rodriguez GM and Clemens JQ. Bladder management after spinal cord injury in the United States 1972 to 2005. J Urol 2010;184(1):213-7.

5 Coloplast_Symposium_ISCoS_2016

6 Coloplast_Market_Study_Masculine incontinence_2007_Data-on-file (PM-03239)

7 Coloplast_Market_Study_IC Research_2015_Data-on-file (PM-03238)

8 Coloplast_Market_Study_GfK IC Research_2015_Data-on-file (PM-03236)

9 Coloplast_Market_Study_IC adherence insights_2017_Data-on-file (PM-03237)

10 Afsar SI, YemiscibOU, Cosar SNS and Cetin N. Compliance with clean intermittent catheterization in spinal cord injury patients: a long-term follow-up study. Spinal Cord. 2013; 51: 645-9

Når det kommer til håndtering av blæreproblemer har intermitterende kateterisering (RIK) lenge vært anerkjent som beste praksisbehandling.1 Likevel opplever man fremdeles hindringer for compliance. Hvorfor er det slik?

 

RIK - gullstandarden

RIK gir pasienter større uavhengighet2og gir mindre forstyrrelser ved seksuell aktivitet.2 Det gir også bedre håndtering av symptomene, noe som gir pasientene større grad av frihet til å delta i daglige og sosiale aktiviteter, som ellers kunne vært vanskelig.3

Andelen av non-compliance blant pasienter er fortsatt alarmerende høy.4

Som resultatene fra Journal of Urology fra 2010 viser, slutter over 50% av pasientene med RIK innen fem år etter at de startet behandlingen.4 Flertallet av pasientene som slutter med RIK ser ut til å endre til andre blæretømmingsmetoder, inkludert permanent kateter.4 Hva er årsaken til dette?

 

Misforståelser kan føre til manglende compliance

Vår markedsundersøkelse indikerer at det ofte er en grunnleggende misforståelse i måten en pasient oppfatter RIK og hva det egentlig innebærer. 5 Ofte skyldes dette pasientens manglende forståelse for egen anatomi.

For eksempel, hvis pasientene ikke er klare over hvor fleksibelt urinrøret er, kan dette føre til at de bekymrer seg for å skade urinrøret ved innføring av kateteret. Dersom pasientene ikke vet at blæren er en muskel, og ikke noe statisk som en bensintank, så vil de ikke kunne forstå at blæren er en muskel som må trenes opp. Det vil derfor være vanskelig for pasienten å forestille seg at dersom man tømmer seg regelmessig med et kateter vil det stimulere blærens naturlige funksjon. Til syvende og sist kan disse misforståelsene hindre pasienten i å akseptere prosedyren og over tid slutte med RIK.

Hvilke fysiske barrierer eksisterer?

mann

Menn og fysiske barrierer til RIK

Mange menn ser på kontinensproblemer som et potensielt angrep på deres virilitet og maskulinitet.6 Vår markedsundersøkelse blant RIK-brukere viste at nesten 50% av mennene har barrierer mot å føre inn kateteret.7 Som en sykepleier forklarte, «Det er alltid et overraskende øyeblikk for pasienten å se lengden på slangen de skal føre inn. Mange har problemer med å tro på at en så lang slange faktisk er trygt og nødvendig.»8

kvinne

Kvinner og fysiske barrierer til RIK

For kvinner ligger den fysiske barrieren i å forstå sin egen anatomi.7 Vår markedsundersøkelse avslører at 50% av kvinner synes det er vanskelig å finne urinrøret.7 En av sykepleierne som ble intervjuet i undersøkelsen forklarte det slik, «Kvinner har en tendens til å godta RIK bedre enn menn, men det fysiske er et problem for dem.»9

 

Opplæring er nøkkelen til å håndtere fysiske barrierer

Ved å hjelpe pasientene til å forstå hvordan deres anatomi egentlig fungerer- kan det hjelpe dem til å overkomme deres fysiske barrierer og frykt for RIK

 Hvis du trenger anatomiske illustrasjoner eller andre hjelpemidler se lenger ned på siden for å se utvalget

Viste du at..

 • Mer enn 50% av pasientene slutter med RIK i løpet av de første fem årene, etter de startet behandlingen.4

 • 42% av pasientene som har brukt RIK har endret blæretømmingsmetode.1

 • Mer enn 20% av pasientene endret til permanent kateter.10

 

 

Lukk
Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon