Sykepleier med SpeediCath Eve

Compliance er fremdeles en utfordring

Når det kommer til håndtering av blæreproblemer har intermitterende kateterisering (RIK) lenge vært anerkjent som beste praksisbehandling.1 Likevel opplever man fremdeles hindringer for compliance. Hvorfor er det slik? Les mer
Lukk

Compliance er fremdeles en utfordring

Referanser

1 Blok B, Pannek J, Castro-Diaz D, del Popolo G, Groen J, Hamid R, Karsenty G et al. EAU Guidelines on neuro-urology, European Association of Urology, 2016.

2 Vahr S, Cobussen-Boekhorst H, Eikenboom J, Geng V, Holroyd S, Lester M et al. Evidence-based guidelines for best practice in urological health care.

  Catheterisation; urethral intermittent in adults; dilatation, urethral intermittent in adults. European Association of Urology Nurses (EAUN). 2013.

3 Pilloni SKJ, Mair D, Madersbacher H, Kessler TM. Intermittent catheterisation in older people: a valuable alternative to an indwelling catheter? Age Ageing. 2005;34:57–60

4 Cameron AP, Wallner LP, Tate DG, Sarma AV, Rodriguez GM and Clemens JQ. Bladder management after spinal cord injury in the United States 1972 to 2005. J Urol 2010;184(1):213-7.

5 Coloplast_Symposium_ISCoS_2016

6 Coloplast_Market_Study_Masculine incontinence_2007_Data-on-file (PM-03239)

7 Coloplast_Market_Study_IC Research_2015_Data-on-file (PM-03238)

8 Coloplast_Market_Study_GfK IC Research_2015_Data-on-file (PM-03236)

9 Coloplast_Market_Study_IC adherence insights_2017_Data-on-file (PM-03237)

10 Afsar SI, YemiscibOU, Cosar SNS and Cetin N. Compliance with clean intermittent catheterization in spinal cord injury patients: a long-term follow-up study. Spinal Cord. 2013; 51: 645-9

Når det kommer til håndtering av blæreproblemer har intermitterende kateterisering (RIK) lenge vært anerkjent som beste praksisbehandling.1 Likevel opplever man fremdeles hindringer for compliance. Hvorfor er det slik?

 

RIK - gullstandarden

RIK gir pasienter større uavhengighet2og gir mindre forstyrrelser ved seksuell aktivitet.2 Det gir også bedre håndtering av symptomene, noe som gir pasientene større grad av frihet til å delta i daglige og sosiale aktiviteter, som ellers kunne vært vanskelig.3

Andelen av non-compliance blant pasienter er fortsatt alarmerende høy.4

Som resultatene fra Journal of Urology fra 2010 viser, slutter over 50% av pasientene med RIK innen fem år etter at de startet behandlingen.4 Flertallet av pasientene som slutter med RIK ser ut til å endre til andre blæretømmingsmetoder, inkludert permanent kateter.4 Hva er årsaken til dette?

 

Misforståelser kan føre til manglende compliance

Vår markedsundersøkelse indikerer at det ofte er en grunnleggende misforståelse i måten en pasient oppfatter RIK og hva det egentlig innebærer. 5 Ofte skyldes dette pasientens manglende forståelse for egen anatomi.

For eksempel, hvis pasientene ikke er klare over hvor fleksibelt urinrøret er, kan dette føre til at de bekymrer seg for å skade urinrøret ved innføring av kateteret. Dersom pasientene ikke vet at blæren er en muskel, og ikke noe statisk som en bensintank, så vil de ikke kunne forstå at blæren er en muskel som må trenes opp. Det vil derfor være vanskelig for pasienten å forestille seg at dersom man tømmer seg regelmessig med et kateter vil det stimulere blærens naturlige funksjon. Til syvende og sist kan disse misforståelsene hindre pasienten i å akseptere prosedyren og over tid slutte med RIK.

Hvilke fysiske barrierer eksisterer?

mann

Menn og fysiske barrierer til RIK

Mange menn ser på kontinensproblemer som et potensielt angrep på deres virilitet og maskulinitet.6 Vår markedsundersøkelse blant RIK-brukere viste at nesten 50% av mennene har barrierer mot å føre inn kateteret.7 Som en sykepleier forklarte, «Det er alltid et overraskende øyeblikk for pasienten å se lengden på slangen de skal føre inn. Mange har problemer med å tro på at en så lang slange faktisk er trygt og nødvendig.»8

kvinne

Kvinner og fysiske barrierer til RIK

For kvinner ligger den fysiske barrieren i å forstå sin egen anatomi.7 Vår markedsundersøkelse avslører at 50% av kvinner synes det er vanskelig å finne urinrøret.7 En av sykepleierne som ble intervjuet i undersøkelsen forklarte det slik, «Kvinner har en tendens til å godta RIK bedre enn menn, men det fysiske er et problem for dem.»9

 

Opplæring er nøkkelen til å håndtere fysiske barrierer

Ved å hjelpe pasientene til å forstå hvordan deres anatomi egentlig fungerer- kan det hjelpe dem til å overkomme deres fysiske barrierer og frykt for RIK

 Hvis du trenger anatomiske illustrasjoner eller andre hjelpemidler se lenger ned på siden for å se utvalget

Viste du at..

  • Mer enn 50% av pasientene slutter med RIK i løpet av de første fem årene, etter de startet behandlingen.4

  • 42% av pasientene som har brukt RIK har endret blæretømmingsmetode.1

  • Mer enn 20% av pasientene endret til permanent kateter.10

 

 

Lukk

Verktøy for opplæring innen selvkateterisering

Coloplast har mange gode verktøy for opplæring innen selvkateterisering. I skjemaet nedenfor kan du krysse av for hvilke verktøy som kan være aktuelle for ditt arbeidssted, og Coloplast-representanten i ditt område vil ta kontakt med deg.

Videobok for opplæring innen selvkateterisering

Videobok

Mer informasjon

Veiledning i bruk av SpeediCath® katetre og Conveen®  Optima uridom.

Videoboken inneholder syv videoer:

  • SpeediCath Compact mann
  • SpeediCath Compact mann i rullestol
  • SpeediCath Flex i rullestol
  • SpeediCath Compact Eve
  • SpeediCath Compact og SpeediCath Compact Plus
  • Conveen Optima Uridom og Conveen Active urinpose
  • Coloplast Assistanse
Lukk
Opplæringsmodeller kateter

Modeller for kateterveiledning

Mer informasjon

Modeller for opplæring innen selvkateterisering. Modellene finnes for både kvinnelig og mannlig anatomi.

Lukk
flip-over opplæring i kateterbruk

Bord-flip-over

Mer informasjon

Praktisk "flip-over" brosjyre om blæretømming ved selvkateterisering som kan plasseres på bordet mellom sykepleier og pasient. Det er like bilder på begge sider av flippen, noe som gjør det enkelt for sykepleier å ha en samtale med pasienten med bruk av bilder og tekst. Det er ulike eksemplarer for kvinner og menn, og den finnes i A4-format.

Lukk
plakat til bruk for opplæring i kateterisering

Plakat i A3

Mer informasjon

Praktiske plakater i A3-format med mannen og kvinnens nedre urinveier. Plakaten er tosidig, med mann og kvinne på hver sin side.

Lukk
Notatblokk

Notatblokk

Mer informasjon

Notatblokker i A4-format med bilde av mannen og kvinnens nedre urinveier. 

Lukk
Jeg er interessert i:
Personopplysninger*


Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon