Helseøkonomi - Coloplast Norge

Viktigheten av kostnadseffektiv sårbehandling

Med fortsatt finansielt press på regjeringer blir behandlingskostnader i større grad et stort problem for helsesystemet. Det er viktig å fokusere på den totale behandlingskostnaden og ikke bare bandasjekostnader, det er nøkkelen til å spare penger. Les mer

Referanser

1. J. Posnett et al., The resource impact of wounds on health-care providers in Europe, Journal of Wound Care, Vol 18, No 4, April 2009

Å behandle et sår krever materiell som  sårbandasjer, rensemiddel og så videre, men også behandlingstid og noen ganger sykehusinnleggelse. Studier viser at den totale kostnaden for sårbehandling kan fordeles til 15–20 % for sårbandasjeprodukter, 30–35 % til behandlingstid og >50 % kostnader for sykehusinnleggelser (1).

Dette gjør at det er ekstremt viktig å se på de totale kostnadene av behandling i stedet for enhetskostnader for et gitt produkt når man tar en beslutning om å kjøpe.

Coloplast skaper verdi i sårbehandling ved å gjøre det mulig for helsepersonell å hele sår raskere og med færre ressurser, forbedre livskvaliteten til pasientene samtidig som de holder de totale kostnadene.

Lukk

Verdiargumentasjon

Suveren absorpsjon leder til lengre brukstid, som i sin tur reduserer de totale kostnadene

Suveren absorpsjon er ekstremt viktig for å understøtte sårhelingsprosessen. På grunn av dens suverene absorpsjonsevne kan Biatain®-sårbandasjer håndtere mer eksudat (betennelsesvæske) enn andre sårbandasjer. Dette gjør at brukstiden forlenges (1,2). Les mer

Referanser

1) Nielsen et al. EWMA 2011

2) Thomas S. et al.: Exudate-handling mechanisms of two foam-film dressings, Journal of wound care, vol. 17, no 7, July 2008

3) Drug Tariff Prices May 2013

4) Curtis, Unit Cost of Health and Social Care 2011 

Med lengre brukstid behøver man færre sårbandasjer for hvert sår. Dette betyr at det kreves kortere behandlingstid for å bytte sårbandasjer.  Grafene nedenfor sammenligner Biatain Silicone med to konkurrerende sårbandasjer. Siden Biatain Silicone er bedre på å håndtere eksudat så kan sårbandasjen brukes lengre, noe som reduserer antallet sårbandasjebytter som kreves og dermed også de totale kostnadene (3,4)

 

grafer som sammenligner Biatain Silicone med to konkurrerende sårbandasjer

Lukk

Minsket tid til sårheling minsker kostnader

Redusert sårhelingstid betyr behov for færre ressurser til materiell og sårbandasjer, samt kortere behandlingstid. Les mer

Referanse

1) J Posnett, et.al. The resource impact of wounds on health-care providers in Europe. Journal of Wound Care Vol. 18, no. 4, 2009
2) D. Leaper, et al. The Use of Biatain Ag in hard-to-heal Venous Leg Ulcers: Meta-analysis of Randomised Controlled Trials. Accepted for publication. 

Kostnadene for sår som er vanskelige å helbrede/ infeksjonssår påvirkes av forlenget og intensivert behandling, forlenget sykehusinnleggelse og spesialisert behandling, muligens også kirurgiske intervensjoner (1).

Redusert sårhelingstid gjør det mulig for deg å spare signifikante ressurser, inkludert behandlingstid, antall sårbandasjer, antibiotika, diagnostiske og overføringskostnader, samtidig som det forbedrer livskvaliteten for pasientene dine.

Biatain® Ag er bevist å gi raskere sårheling (2).

Lær mer om Biatain Ag

Lukk
Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon