Coloplasts personvernregler

Vennligst les både de juridiske aspekter og personvernreglene på denne siden før du bruker denne nettsiden. Ved å bruke denne nettsiden aksepterer du disse retningslinjene. Dersom du ikke er enig, vennligst ikke bruk nettsiden.

Generelt

Coloplast A/S, Holtedam 1, 3050 Humlebæk, Danmark og tilknyttede selskaper og datterselskaper («Coloplast») samler inn og bruker personopplysninger som et ledd i virksomhetens globale forretningsaktiviteter.

Personopplysninger registreres på Coloplasts ansatte, kunder, partnere, helsepersonell, sluttbrukere, jobbsøkere og personer som handler på vegne av enhver av de tidligere nevnte, samt andre personer som kontakter Coloplast. Coloplasts personvernregler gjelder generelt for innsamling og bruk av personopplysninger, men Coloplast kan utarbeide spesifikke regler for bestemte innsamlinger og bruksområder.

Formålet med denne teksten er å gi deg lett tilgjengelig informasjon om Coloplasts innsamling og bruk av personopplysninger. Nedenfor finner du mer informasjon om Coloplasts håndtering av personopplysninger.

Hvor får Coloplast personopplysningene fra?

Coloplast kan samle inn informasjon om deg fra forskjellige kilder.

 1. Informasjon samlet inn fra direkte kontakt med deg (f.eks. under møter eller via telefonsamtaler)
 2. Informasjon som samles inn når du besøker våre nettsider, skriver e-post til oss, bruker skjemaer og tjenester på nettsidene, eller kontakter oss på sosiale medier og andre plattformer
 3. Fra andre kilder (f.eks. sykehus eller helsepersonell som ber om produkter til deg)

Hva samles personopplysningene inn for?

Coloplast behandler personopplysninger til en rekke forskjellige formål, avhengig av tilknytningen vi har med deg. Se følgende eksempler:

 1. Vi behandler opplysninger om kontaktpersoner (f.eks. helsepersonell) fra våre kunder og partnere for å levere produkter og tjenester, for å overholde kvalitets- og sikkerhetskrav og for å opprettholde og forbedre tilbudet vårt.
 2. Vi behandler informasjon om sluttbrukerne våre for å levere produkter (f.eks. når produkter bestilles av et sykehus), for å overholde kvalitets- og sikkerhetskrav, for å levere vareprøver eller tjenester til sluttbrukere og for å opprettholde og forbedre tilbudet vårt.
 3. Vi behandler informasjon om jobbsøkere for å håndtere jobbsøknader, for å kommunisere om fremtidige jobbmuligheter (hvis søkeren har akseptert å motta informasjon om fremtidige jobbmuligheter), og for å opprettholde og forbedre våre rekrutteringsprosesser.
 4. Vi behandler informasjon om personer som har registrert seg til nyhetsbrev og annet materiell.
 5. Vi behandler opplysninger om informasjonskapsler (cookies) for å levere tilpasset annonsering på sosiale medier. For mer informasjon om informasjonskapsler, les våre retningslinjer for informasjonskapsler.

Hvis du ønsker at vi skal sende deg produkter, nyhetsbrev og annet materiell eller ønsker å søke jobb, trenger vi visse personopplysninger for å behandle forespørselen din. Du er ikke pålagt å oppgi denne informasjonen, men vi kan ikke behandle forespørselen din hvis du ikke oppgir disse opplysningene.

Gjeldende lovgivning

Coloplast overholder gjeldende databeskyttelseslovgivning, inkludert EUs generelle databeskyttelsesforordning («GDPR») og den norske personvernlovgivningen. I henhold til GDPR er det juridiske grunnlaget for Coloplasts innsamling og bruk av personopplysninger for ovennevnte formål artikkel 6. (1)(b), (c) og (f), for nr. 1, artikkel 6 (1)(a) jf. Artikkel 9 (2)(a) og (i), for nr. 2 og artikkel 6 (1)(a), (b) og (f) jf. artikkel 9 (2)(a) for nr. 3, 4 og 5.

Vi bruker opplysningene til å opprettholde og forbedre våre tilbud og prosesser ved å teste, analysere og utarbeide rapporter, statistikk og markedsundersøkelser for å eliminere tekniske feil og for å forfølge våre legitime interesser i å opprettholde og forbedre kvaliteten på brukeropplevelsen din, samt våre produkter, tjenester og virksomhet.

Coloplast beskytter dine personopplysninger, og tillater kun at det blir brukt til nevnte formål. Coloplast selger ikke dine personopplysninger til tredjeparter eller sender den til en tredjepart for deres bruk. Coloplast bruker ikke automatiske beslutninger, slik som profilering, som vil påvirke deg som person.

Hvem håndterer opplysningene?

Mottakerne av dine personopplysninger er ansatte i Coloplast, som håndterer informasjonen på en forsvarlig måte til det spesifikke formålet. Personopplysninger håndteres og deles kun om det er nødvendig. I noen tilfeller lagres eller håndteres informasjon av tredjeparts databehandlere som hjelper Coloplast med en bestemt tjeneste, f.eks. hosting- og IT-tjenesteleverandører, rekrutteringsselskaper (i tilfelle jobbsøkere) og logistikkselskaper (hvis de trenger dine opplysninger for å sende produkter eller annet materiell til deg). Tredjeparts databehandlere behandler kun opplysningene i overensstemmelse med Coloplasts instrukser og til Coloplasts formål. De deler ikke opplysningene med andre, og de sletter opplysningene når deres oppgaver er fullført.

Hvis offentlige myndigheter ber om tilgang til dine opplysninger, foretar vi en juridisk vurdering av forespørselen, og hvis gjeldende lovgivning krever at vi utleverer informasjonen, vil vi etterkomme forespørselen. Du vil bli varslet i overensstemmelse med gjeldende lovgivning hvis dine opplysninger videresendes.

Hvor lenge oppbevares opplysningene?

Coloplast lagrer informasjon så lenge det er relevant til de formål det brukes til, med mindre gjeldende lovgivning krever at vi lagrer det i lengre tid. Se følgende eksempler:

 1. Hvis opplysningene dine brukes til å levere produkter eller tjenester til deg, vil vi vanligvis lagre informasjonen i inntil tre (3) år etter den siste levering eller siste kontakt vi har hatt med deg, med mindre gjeldende lov krever at vi sletter den tidligere eller beholder den for en lengre periode.
 2. Hvis opplysningene dine blir brukt til å behandle jobbsøknader, vil vi ikke beholde informasjonen i mer enn seks måneder etter at søknadsprosessen er avsluttet, med mindre du har akseptert å motta opplysninger om fremtidige jobbmuligheter eller gjeldende lovgivning krever at vi lagrer det i lengre tid.
 3. Hvis opplysningene dine brukes til å sende nyhetsbrev eller annet materiell basert på ditt samtykke, vil vi beholde informasjonen til du trekker tilbake samtykket ditt, eller til ditt samtykke utløper etter 5 år.

Hvordan håndteres personopplysninger på en trygg måte?

Coloplast og selskapets hosting-leverandører vedlikeholder servere over hele verden, og dine opplysninger kan bli behandlet på servere utenfor ditt hjemland. Databeskyttelseslovgivningen varierer fra land til land, og noen gir mer beskyttelse enn andre. Uansett hvor opplysningene dine blir behandlet, bruker vi de samme garantiene som beskrevet i denne retningslinjen. Coloplast har vedtatt bindende regler for selskapet i samsvar med artikkel 47 i GDPR for å beskytte personopplysningene til Coloplast-konsernet. Vi benytter også andre juridiske rammer, slik som standard databeskyttelsesbestemmelser vedtatt av EU-kommisjonen, når det kreves i vårt samarbeid med tredjeparts databehandlere (f.eks. EU's standardkontraktbestemmelser og konsekvensvurderinger av dataoverføringer).

Hva er dine rettigheter?

I henhold til den generelle databeskyttelsesforordningen har du følgende rettigheter med hensyn til informasjonen vi lagrer om deg:

 

 • Rett til innsyn

Du har rett til å få tilgang til informasjonen vi oppbevarer om deg

 • Rett til retting

Du har rett til å få korrigert uriktig informasjon vi oppbevarer om deg

 • Rett til sletting

I visse situasjoner har du rett til å få informasjon om deg slettet før det generelle tidspunktet for sletting i henhold til våre oppbevaringsregler

 • Rett til begrensning

I visse situasjoner har du rett til å begrense behandling av opplysningene dine. I slike tilfeller har vi bare rett til – i tillegg til lagring – å behandle slik informasjon med det formål å håndtere juridiske krav, for å beskytte rettighetene til en annen fysisk person eller av hensyn til vesentlig offentlig interesse.

 •  Rett til å trekke tilbake samtykke

I visse situasjoner kan Coloplast samle inn og bruke din personlige informasjon basert på ditt samtykke. Hvis dette er tilfelle har du mottatt en spesifikk skriftlig melding fra Coloplast som inneholder tilleggsinformasjon. Du har rett til å trekke tilbake dette samtykket når som helst, og Coloplast vil da slutte å bruke dine personopplysninger.

 • Rett til å protestere

I visse situasjoner har du rett til å protestere mot vår behandling av dine personopplysninger.

 • Rett til dataportabilitet

I visse situasjoner har du rett til å motta dine opplysninger i et strukturert, vanlig brukt format og få den overført til en tredjepart på din forespørsel.

Hvis du ønsker å benytte dine rettigheter kan du sende en e-post til: privacyrequests@coloplast.com. For andre forespørsler eller spørsmål angående bruken av dine opplysninger, se avsnittet Slik kontakter du oss nedenfor.

Dersom du er misfornøyd med behandlingen av dine personopplysninger, kan du sende inn en klage til Coloplasts globale personvernansvarlig. Du har også rett til å klage til den relevante tilsynsmyndigheten. I Norge er dette Datatilsynet. Du kan lese mer på www.datatilsynet.no, hvor du også kan få tilgang til guiden om dine rettigheter.

Slik kontakter du oss

Coloplast-selskapene som bruker opplysningene dine er dataansvarlige. Klikk her for å finne kontaktopplysninger for Coloplast datterselskaper i de forskjellige landene. Coloplast A/S fungerer som representant for alle Coloplast datterselskaper, som må utnevne en representant i samsvar med artikkel 27 i GDPR.

Coloplast har utnevnt en global personvernansvarlig for konsernet. Henvendelser til den globale personvernansvarlige skal rettes til:

E-post: dataprotectionoffice@coloplast.com

Coloplast A/S
Att.: Group Data Protection Officer
Holtedam 1-3
DK-3050 Humlebæk
Denmark

Oppdateringer og juridisk informasjon

Coloplast reserverer seg retten til å gjøre endringer til denne personvernerklæringen. Disse endringene trer i kraft umiddelbart etter publisering. Datoen for siste oppdatering av den gjeldende erklæringen vil indikeres nederst på denne siden. 

Lov og verneting

Denne personvernerklæringen skal, med unntak av obligatorisk lokal lovgivning, være regulert og fortolket i overensstemmelse med dansk lov og skal være underlagt de danske domstolenes jurisdiksjon.

 

Retningslinjer for personvern - Sist oppdatert: 04.04.2022

Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon