Samtykkeerklæring

Hva gir jeg samtykke til?

Herved gir jeg mitt samtykke til at Coloplast Norge AS, Postboks 162, 0612 Oslo og andre selskaper i Coloplast konsernet (Coloplast), og deres tredjeparts tjeneste- leverandører (for eksempel trykkeri som distribuerer skriftlig materiale), vil kunne innhente, bruke, overføre og bearbeide personopplysninger og informasjon om meg for følgende formål:

  • Å utføre forbrukerrelaterte og markedsføringsrelaterte undersøkelser og analyser.
  • Å levere markedsførings- og opplæringsinformasjon relatert til Coloplasts produkter og tjenester, og å behandle bestillinger og anmodninger om vareprøver, for administrative formål.


Hvordan vil Coloplast kunne kontakte meg:

Jeg samtykker til at Coloplast vil kunne kontakte meg via telefon, SMS, e-post, brev, sosiale medier eller andre kommunikasjonsformer, men kun for de formål det er henvist til ovenfor.

Hvilke opplysninger vil Coloplast kunne lagre om meg:

Jeg samtykker til at Coloplast kan lagre opplysninger relatert til min helse og bruk av medisinsk forbruksmateriell.  

Hvordan vil Coloplast behandle mine opplysninger:

Coloplast respekterer og verner om den enkeltes private opplysninger. Enhver overføring av opplysninger til tredjeparter vil kun forekomme for å understøtte de formål som er beskrevet ovenfor. Opplysninger vil kunne innhentes og bearbeides over hele Coloplasts nettverk, som vil kunne omfatte bearbeiding av personopplysninger utenfor EØS.

Opplysninger vil bli lagret for så lang tid som er nødvendig for å oppfylle formålene, eller inntil jeg informerer Coloplast i samsvar med mine rettigheter som beskrevet nedenfor.

 

Hvilke rettigheter jeg har:

Jeg kan når som helst kontakte Coloplast Norge AS med forespørsel om:

  • Tilgang til mine opplysninger,
  • Korrigering eller sletting av mine opplysninger.
  • Restriksjoner i Coloplasts bearbeiding av mine opplysninger,
  • Å motta mine opplysninger i et maskinlesbart format (dataoverførbarhet), og tilbaketrekking av mitt samtykke til det ovenstående                                                                                             

 

Når jeg har spørsmål eller saker som vedrører denne samtykkeerklæringen, vil jeg kunne kontakte Coloplasts globale personvernansvarlige (Global Data Protection Officer) via Coloplast Norge på kundeservice@coloplast.com. Hvis jeg befinner meg i en tvist med Coloplast, har jeg rett til å klage til den gjeldende personvernmyndigheten (Datatilsynet).

 

Hvordan kan jeg kontakte Coloplast:

Ved spørsmål tar du kontakt med det lokale Coloplast-teamet på e-post: kundeservice@coloplast.com eller telefon 22 57 50 00. 

 

Jeg bekrefter at jeg er over 18 år, og at jeg har lest og forstått denne samtykkeerklæringen. 

Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon