Personvernerklæring 

 

Formålet med denne erklæringen er å forklare hvordan Coloplast behandler personopplysningene til personer som gir samtykke til det følgende: 1. Samtykke til behandling av bestillinger, 2. Samtykke til bruk av støttetjenester, 3. Samtykke til utsending av vareprøver, og/eller 4. Tillatelse til markedsføring.

1. Hvem er ansvarlig for å håndtere opplysningene mine?

Coloplast Group består av mange selskaper forskjellige steder i verden. Coloplast-selskapene som leverer tjenestene du registrerer deg for, er sammen ansvarlige for håndteringen og behandlingen av opplysningene dine. Noen av tjenestene leveres av det lokale Coloplast-selskapet i ditt land eller din region, mens andre tjenester leveres av Coloplast A/S i Danmark (hovedkontoret), og atter andre leveres av Partene i fellesskap.

For å oppfylle dette formålet har Partene etablert en ordning i samsvar med artikkel 26 i GDPR, der hovedansvaret for å innhente samtykke på korrekt vis, dvs. innhente et gyldig samtykke, påhviler den lokale Coloplast Group-enheten sammen med hovedkontoret, samtidig som hovedkontoret og din lokale Coloplast Group-enhet deler ansvaret for å holde opplysningene oppdatert. Hovedkontoret vil til slutt slette eller anonymisere opplysningene. Du kan få mer informasjon om dette ved å kontakte dataprivacyofficer@coloplast.com eller gå til Data Privacy and Security - Corporate (coloplast.com).

Du finner de ansvarlige Coloplast-selskapene for relevante samtykkealternativer i avsnitt (2.) nedenfor. Hva angår samtykket du gir, sikter Coloplast til den behandlingsansvarlige som er oppført nedenfor.

2.   Hvordan blir opplysningene mine håndtert?

I de fleste tilfeller der du kontakter Coloplast, vil vi i hovedsak behandle opplysningene dine basert på et avtaleforhold mellom deg og Coloplast. Men fordi vi også behandler informasjon om den medisinske situasjonen din (sensitive opplysninger), trenger vi i tillegg ditt samtykke til å behandle bestillinger eller forespørsler om vareprøver og å yte støttetjenester.

Tabellen nedenfor inneholder de forskjellige samtykkealternativene du kan velge mellom. For hvert samtykkealternativ står det (i) hvilke formål opplysningene dine blir brukt til, og hvilke opplysninger vi samler inn for hvert formål; (ii) hvem opplysningene blir delt med; (iii) hvor lenge vi beholder opplysningene; og (iv) hva som er det rettslige grunnlaget for behandlingen. Beskrivelsen av det rettslige grunnlaget inneholder henvisninger til relevante artikler i EUs generelle personvernforordning («GDPR»).

Hva slags opplysninger Coloplast kan samle inn, er avhengig av tjenesten(e) du har registrert deg for, og hva du har gitt samtykke til. Se detaljer om hvert samtykkealternativ nedenfor. Opplysningene som er ført opp for hvert samtykkealternativ nedenfor, er eksempler på hvilke opplysninger Coloplast kan samle inn. Coloplast vil kunne lagre opplysningene som er nevnt nedenfor, om deg, avhengig av hvilke opplysninger du (frivillig) har oppgitt til oss.


1. Samtykke til behandling av bestillinger (kortsiktig samtykke)


Hva er formålet/formålene med at dere samler inn og bruker opplysninger om meg?

Behandle produkt- og tjenestebestillingene dine, herunder levering i den utstrekning det er nødvendig for å behandle bestillingene dine, lagre opplysningene du gir oss, og administrere preferansene dine (opplysningskategori 1–4)

 

Hva slags opplysninger blir samlet inn om meg?

Opplysningene som samles inn, er de opplysningene du gir Coloplast i forbindelse med bestillingen din. Dette kan innbefatte:

1. Personopplysninger (fornavn, etternavn, postadresse og eventuelt fødselsdato, kjønn)

2. Kontaktopplysninger (e-postadresse, eventuelt telefonnummer)

3. Helseopplysninger og produktopplysninger, hvis det er nødvendig for forespørselen (type produkter som brukes, type kirurgisk inngrep, dato for kirurgisk inngrep)

4. Aktivitetsdetaljer (bestillinger og utsendelser

 

Hvem deler dere slike opplysninger med?

Vi kan også dele opplysningene dine med legitime tredjeparter hvis det er nødvendig for å oppfylle forespørselen din. Vi kan for eksempel dele opplysninger med helsepersonell eller forsikringsselskap for å refundere kostnadene dine, eller for å få behandlingsråd hvis vi identifiserer et medisinsk behov i løpet av samtalene våre med deg. Hvis vi identifiserer et medisinsk behov, vil vi diskutere det med deg før vi snakker med helsepersonell. Du vil alltid bli informert før vi deler personopplysninger med helsepersonell eller forsikringsselskaper. I svært sjeldne tilfeller kan vi være juridisk forpliktet til å dele opplysningene dine med offentlige myndigheter. Dette kan for eksempel være når vi er pålagt å dele opplysninger med skattemyndighetene i forbindelse med fakturering av produkter eller tjenester, eller når offentlige organer reviderer tjenester i helsemarkedet. 

 

Hva er det rettslige grunnlaget for at dere behandler disse opplysningene?

Opplysningene behandles for å overholde avtalefestede forpliktelser og på grunnlag av ditt samtykke – jf. artiklene 6(1)(b) og 6(1)(a), cf. 9(2)(a) i GDPR.

 

Hvor lenge beholder dere disse opplysningene?

Dette kortsiktige samtykket er gyldig i tolv måneder.

Med mindre loven krever at vi beholder opplysningene, vil de bli slettet når en bruker trekker tilbake et samtykke eller over en periode på tolv måneder unnlater å gi Coloplast et nytt samtykke til databehandling i en eller annen form.

 

 

Behandlingsansvarlig(e)

Den lokale Coloplast-enheten du er i kontakt med i ditt land (klikk for å se lokale enheter).

og

Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

i fellesskap (du finner mer informasjon om hvordan Partene fordeler ansvaret seg imellom, her).

 2.  Samtykke til bruk av støttetjenester


Hva er formålet/formålene med at dere samler inn og bruker opplysninger om meg?

Lagre opplysningene du gir oss, og håndtere preferansene dine (opplysningskategori 1–6)

Levere personlig tilpasset produktveiledning, opplæring og brukerstøtte (opplysningskategori 1–5)

Tilpasse opplysningene Coloplast sender til deg, basert på preferansene og opplysningene dine, og sende deg personlig tilpassede tjenestemeldinger, påminnelser og undersøkelser (opplysningskategori 1, 3, 4, 6)

På samlet nivå utvikle og/eller forbedre Coloplasts produkter, teknologier, algoritmer, kommunikasjonspraksiser, apper og andre tjenester, herunder ved å tilegne seg en bedre forståelse av brukernes opplevelser, atferd og preferanser. Dette inkluderer også å tilegne seg innsikt om og utvikle og dokumentere produkt- og markedsføringspåstander relatert til Coloplasts produkter og tjenester (opplysningskategori 1, 3, 4, 5)

Dele opplysningene dine med tredjeparter når det er nødvendig for å levere støttetjenesten til deg – jf. kolonne 3 (opplysningskategori 1–5)

Behandle produkt-, vareprøve- og tjenestebestillingene dine, herunder levering i den utstrekning det er nødvendig for å behandle bestillingene dine. (opplysningskategori 1, 2, 3)

 

 

Hva slags opplysninger blir samlet inn om meg? 

Opplysningene som samles inn, er de opplysningene du gir Coloplast. Dette kan innbefatte:

1. Personopplysninger (fornavn, etternavn, postadresse og eventuelt fødselsdato og kjønn)

2. Kontaktopplysninger (e-postadresse, eventuelt telefonnummer)

3. Helseopplysninger og produktopplysninger, hvis det er nødvendig for forespørselen (type produkter som brukes, type kirurgisk inngrep, dato for kirurgisk inngrep)

4. Informasjonspreferanser: Hvilken type opplysninger du har valgt å motta

5. Aktivitetsdetaljer: Bestillinger og utsendelser, dato og klokkeslett for telefonsamtaler, møter og annen kommunikasjon med Coloplast.

6. Andre opplysninger du kan dele med Coloplast i forbindelse med støtteprogrammet.

 

 

Hvem deler dere slike opplysninger med?

Vi kan også dele opplysningene dine med legitime tredjeparter hvis det er nødvendig for å oppfylle forespørselen din. Vi kan for eksempel dele opplysninger med helsepersonell eller forsikringsselskap for å refundere kostnadene dine, eller for å få behandlingsråd hvis vi identifiserer et medisinsk behov i løpet av samtalene våre med deg. Hvis vi identifiserer et medisinsk behov, vil vi diskutere det med deg før vi snakker med helsepersonell. Du vil alltid bli informert før vi deler personopplysninger med helsepersonell eller forsikringsselskaper.

I svært sjeldne tilfeller kan vi være juridisk forpliktet til å dele opplysningene dine med offentlige myndigheter. Dette kan for eksempel være når vi er pålagt å dele opplysninger med skattemyndighetene i forbindelse med fakturering av produkter eller tjenester, eller når offentlige organer reviderer tjenester i helsemarkedet.

 

Hva er det rettslige grunnlaget for at dere behandler disse opplysningene?

Opplysningene behandles for å overholde avtalefestede forpliktelser og på grunnlag av ditt samtykke – jf. artiklene 6(1)(b) og 6(1)(a), cf. 9(2)(a) i GDPR.

 

 

Hvor lenge beholder dere disse opplysningene?

Så lenge brukerens samtykke gjelder. Opplysningene vil bli slettet hvis en bruker trekker tilbake samtykket, eller hvis det ikke har vært noen kommunikasjon mellom brukeren og Coloplast de tre siste årene. (Kommunikasjon innbefatter alle former for forespørsler om brukerstøtte, bestillinger, brev, e-postmeldinger, telefonsamtaler og andre former for informasjonsutveksling.)

 

 

Behandlingsansvarlig(e)

Den lokale Coloplast-enheten du er i kontakt med i ditt land (klikk for å se lokale enheter).

og

Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

i fellesskap (du finner mer informasjon om hvordan Partene fordeler ansvaret seg imellom, her).

3. Samtykke til utsending av vareprøver


Hva er formålet/formålene med at dere samler inn og bruker opplysninger om meg?

Behandle produkt- og tjenestebestillingene dine, herunder levering. (opplysningskategori 1–5)

Levere personlig tilpasset produktveiledning, opplæring og brukerstøtte (opplysningskategori 1–5)

Tilpasse opplysningene Coloplast sender til deg, basert på preferansene og opplysningene dine, og sende deg personlig tilpassede tjenestemeldinger, påminnelser og undersøkelser (opplysningskategori 1, 3, 4, 6)

På samlet nivå utvikle og/eller forbedre Coloplasts produkter, teknologier, algoritmer, kommunikasjonspraksiser, apper og andre tjenester, herunder ved å tilegne seg en bedre forståelse av brukernes opplevelser, atferd og preferanser. Dette inkluderer også å tilegne seg innsikt om og utvikle og dokumentere produkt- og markedsføringspåstander relatert til Coloplasts produkter og tjenester. (opplysningskategori 1, 3, 4, 5)

Dele opplysningene dine med tredjeparter, jf. kolonne 3 (opplysningskategori 1–5) 

Behandle produkt- og vareprøvebestillingene dine, herunder levering i den utstrekning det er nødvendig for å behandle bestillingen din.

(opplysningskategori 1, 2, 3)

 

 

Hva slags opplysninger blir samlet inn om meg?

Opplysningene som samles inn, er de opplysningene du gir Coloplast. Dette kan innbefatte:

1. Personopplysninger (fornavn, etternavn, postadresse og eventuelt fødselsdato og kjønn).

2. Kontaktopplysninger (e-postadresse, eventuelt telefonnummer).

3. Helseopplysninger og produktopplysninger, hvis det er nødvendig for forespørselen (type produkter som brukes, type kirurgisk inngrep, dato for kirurgisk inngrep).

4. Informasjonspreferanser: Hvilken type opplysninger du har valgt å motta.

5. Aktivitetsdetaljer: Bestillinger og utsendelser, dato og klokkeslett for telefonsamtaler, møter og annen kommunikasjon med Coloplast.

6. Andre opplysninger du kan dele med Coloplast i forbindelse med støtteprogrammet.

 

Hvem deler dere slike opplysninger med?

Vi kan også dele opplysningene dine med legitime tredjeparter hvis det er nødvendig for å oppfylle forespørselen din. Vi kan for eksempel dele opplysninger med helsepersonell eller forsikringsselskap for å refundere kostnadene dine, eller for å få behandlingsråd hvis vi identifiserer et medisinsk behov i løpet av samtalene våre med deg. Hvis vi identifiserer et medisinsk behov, vil vi diskutere det med deg før vi snakker med helsepersonell. Du vil alltid bli informert før vi deler personopplysninger med helsepersonell eller forsikringsselskaper. 

I svært sjeldne tilfeller kan vi være juridisk forpliktet til å dele opplysningene dine med offentlige myndigheter. Dette kan for eksempel være når vi er pålagt å dele opplysninger med skattemyndighetene i forbindelse med fakturering av produkter eller tjenester, eller når offentlige organer reviderer tjenester i helsemarkedet.

 


Hva er det rettslige grunnlaget for at dere behandler disse opplysningene?

Tredjeparter som opptrer på instruks fra Coloplast (f.eks. leverandører av nettskytjenester, programvare for betalingstjenester eller tredjeparts ERP-programvare). Coloplast vil ikke selge eller dele opplysningene dine med tredjeparter for at de skal bruke dem for egne formål.

 

 

Hvor lenge beholder dere disse opplysningene?

Så lenge brukerens samtykke gjelder. Opplysningene vil bli slettet hvis en bruker trekker tilbake samtykket, eller hvis det ikke har vært noen kommunikasjon mellom brukeren og Coloplast de tre siste årene. (Kommunikasjon innbefatter alle bestillinger, brev, e-postmeldinger, telefonsamtaler og andre former for informasjonsutveksling.). Opplysningene behandles for å overholde avtalefestede forpliktelser og på grunnlag av ditt samtykke – jf. artiklene 6(1)(b) og 6(1)(a), cf. 9(2)(a) i GDPR.

 

 

Behandlingsansvarlig(e)

Den lokale Coloplast-enheten du er i kontakt med i ditt land (klikk for å se lokale enheter).

og

Coloplast A/S, 3050 Humlebæk, Danmark

i fellesskap (du finner mer informasjon om hvordan Partene fordeler ansvaret seg imellom, her).

4. Tillatelse til markedsføring


Hva er formålet/formålene med at dere samler inn og bruker opplysninger om meg?

Kommunisere med deg via brev, telefon og e-post for å sende deg nyhetsbrev og markedsføringsmateriale, herunder reklame, om tilbud fra Coloplast som kan være relevante for deg (opplysningskategori 1–5)

Tilpasse opplysningene Coloplast sender til deg, basert på preferansene og opplysningene dine (personopplysninger, medisinsk tilstand, helseopplysninger, produktdetaljer og aktivitetsdetaljer), herunder i form av personlig tilpassede meldinger, påminnelser, spesialtilbud og fordeler (opplysningskategori 1–5)

Gjennomføre segmenteringsanalyser basert på personopplysningene dine og din medisinske tilstand, helseopplysninger, produktdetaljer, aktivitetsdetaljer og informasjonspreferanser og tilegne seg innsikt, gjennomføre tilpassede kampanjer og gi deg målrettet informasjon som kan være relevant for deg (opplysningskategori 1, 3, 4, 5)

 

Hva slags opplysninger blir samlet inn om meg?

Opplysningene som samles inn, er de opplysningene du gir Coloplast. Dette kan innbefatte:

1. Personopplysninger (fornavn, etternavn, postadresse og eventuelt fødselsdato og kjønn)

2. Kontaktopplysninger (e-postadresse, eventuelt telefonnummer)

3. Medisinsk tilstand, helseopplysninger og produktopplysninger, hvis det er nødvendig for forespørselen (type produkter som brukes, type kirurgisk inngrep, dato for kirurgisk inngrep)

4. Informasjonspreferanser: Hvilken type opplysninger du har valgt å motta

5. Aktivitetsdetaljer: Bestillinger og utsendelser, dato og klokkeslett for telefonsamtaler, møter og annen kommunikasjon med Coloplast

 

Hvem deler dere slike opplysninger med?

Tredjeparter som opptrer på instruks fra Coloplast (f.eks. leverandører av nettskytjenester, programvare for betalingstjenester eller tredjeparts ERP-programvare). Coloplast vil ikke selge eller dele opplysningene dine med tredjeparter for at de skal bruke dem for egne formål.

 

 

Hva er det rettslige grunnlaget for at dere behandler disse opplysningene?

Opplysningene behandles for å overholde avtalefestede forpliktelser og på grunnlag av ditt samtykke – jf. artiklene 6(1)(b) og 6(1)(a), cf. 9(2)(a) i GDPR.

 

Hvor lenge beholder dere disse opplysningene?

Så lenge brukerens samtykke gjelder. Opplysningene vil bli slettet hvis en bruker trekker tilbake samtykket, eller hvis det ikke har vært noen kommunikasjon mellom brukeren og Coloplast de tre siste årene. (Kommunikasjon innbefatter alle bestillinger, brev, e-postmeldinger, telefonsamtaler og andre former for informasjonsutveksling.)

 

Behandlingsansvarlig(e)

Den lokale Coloplast-enheten du er i kontakt med i ditt land (klikk for å se lokale enheter).

 


 

 

Dine rettigheter 

 

Du kan trekke tilbake samtykket når du vil uten at det koster deg noe. Det vil ikke få noen negative følger for deg å trekke tilbake et samtykke, men du vil ikke lenger kunne motta de tilknyttede tjenestene og fordelene. Samtykke er en forutsetning for å motta de relevante tjenestene (samtykke til markedsføring er nødvendig for å motta markedsføringsmateriale, osv.). En tilbaketrekking av samtykke påvirker ikke gyldigheten av behandling som har funnet sted på bakgrunn av et tidligere gitt samtykke.

Personlig tilpasset brukerstøtte, tilpasset informasjon og/eller segmenteringsanalyser som gjennomføres under punkt 1. Samtykke til behandling av bestillinger (kortsiktig samtykke) 2. Samtykke til bruk av støttetjenester, 3. Samtykke til utsending av vareprøver, og/eller 4. Samtykke til markedsføring får ingen rettslige eller andre følger for deg. Det vil f.eks. ikke påvirke prisene som presenteres for deg, eller hindre deg i å kjøpe produkter og tjenester.

Se Coloplasts globale personvernerklæring for mer informasjon om hvordan Coloplast håndterer personopplysningene dine, for kontaktopplysninger til Coloplasts personvernombud og for informasjon om dine rettigheter som registrert person og hvordan du benytter deg av disse rettighetene.

 

3.   Hvordan kommer man i kontakt med Coloplast?

Du kan sende spørsmål til privacyrequests@coloplast.com eller kontakte din lokale Coloplast-representant. Du finner det lokale Coloplast-kontoret ditt her: Contact us - Corporate (coloplast.com).

Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon