Multippel sklerose (MS) og blære- og tarmproblemer

Multippel sklerose (MS) er en kronisk sykdom som angriper sentralnervesystemet, det vil si hjerne og ryggmarg. Omtrent halvparten av de som lever med MS opplever på et tidspunkt tarmproblemer, og 80% opplever problemer med blærefunksjon. Dette er symptomer på MS du kan få hjelp til å håndtere.

Monika har MS og bruker kateter

Hva er MS?

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom der kroppens eget immunsystem angriper vev i hjernen og ryggmargen. Les mer om MS

Multippel sklerose (MS) er en kronisk betennelsessykdom der kroppens eget immunsystem angriper vev i hjernen og ryggmargen.

Multippel sklerose betyr «mange arr». Ved MS oppstår det betennelse rundt nervetrådene i hjernen og ryggmargen. Sykdommen angriper isolasjonsmaterialet (myelinet) rundt nervetrådene og det oppstår etter hvert arr. Disse fører til at nervesignalene fra hjernen og ut til forskjellige deler av kroppen forsinkes eller ikke når fram. Samtidig kan nervetrådene og nervecellene bli skadet.

Vanlige symptomer ved multippel sklerose kan være nummenhet, vissenhet, nedsatt kraft i armer og bein, ustø gange og tretthet. Problemer med blære og tarm er også et vanlig symptom hos mange:

80% av de som lever med MS får problemer med blæren på et eller annet tidspunkt i sykdomsforløpet. Ved MS blir nerveforbindelsen mellom hjernen og ryggmargen forstyrret, noe som kan gi problemer med å kontrollere blærefunksjonen. Symptomene kan variere fra plutselig og sterk trang til å tisse, til at det er vanskelig å få tømt blæren fullstendig. Omtrent halvparten av de som lever med MS opplever på et tidspunkt også problemer med tarmen.

Problemer med blære og tarm er symptomer på MS som du kan få hjelp til å håndtere

MS oppstår vanligvis hos personer mellom 20 og 40 år, men kan også forekomme hos yngre eller eldre personer. Man regner i dag med at over 12.000 personer i Norge har MS - over dobbelt så mange kvinner som menn. Årsaken til sykdommen er ikke kjent, men forskning tyder på at det er en kombinasjon av arvelig disposisjon og påvirkning av ytre faktorer. 

Du kan lese mer om Multippel sklerose på MS-forbundets hjemmesider.

Lukk

Ulike typer MS

Det finnes tre hovedtyper MS: Attakkvis MS, sekundær progressiv MS og primær progressiv MS. Forløpet varierer fra person til person. Les mer

Det finnes tre hovedtyper MS: Attakkvis MS, sekundær progressiv MS og primær progressiv MS. Forløpet varierer fra person til person.  Vi vil beskrive de ulike typene litt mer.

Attakkvis MS

Dette er den mest utbredte formen for MS. For ca 80-90 % av de som utvikler sykdommen viser det seg gjennom gjentatte anfall eller attakk. Attakkene gir ulike symptomer og kan vare fra noen dager til måneder.

Symptomer vil helt eller delvis forsvinne, men for hvert anfall eller attakk kan det føre til en liten forverring i tilstanden. Dette kan igjen gi økt funksjonsnedsettelse med årene.

Sekundær progressiv MS

Dersom de med attakkvis MS ikke behandles vil rundt 65 % utvikle sekundær progressiv MS. Dette vil kjennetegnes ved færre attakker, men gi en gradvis nedsatt funksjonsevne. Av de som får forebyggende behandling vil det være rundt 25 % som utvikler sekundær progressiv MS i løpet av de neste 20 årene med sykdom. I den tidlige fasen av sykdommen med attakk vil det i hovedsak ses som betennelser som kan slås tilbake med bremsemedisiner. Den progressive fasen er mer preget av skader på nervetråder og nerveceller.

Primær progressiv MS

For noen starter sykdommen langsomt og med en jevnere forverring av symptomer uten tydelige anfall, dette gjelder 10-20 % av de som får MS. Tapet av funksjonsevne skjer gradvis, som oftest over flere år. Utviklingen av sykdommen flates ut etter en viss tid.[i][i] Multippel Sklerose Forbundet. Typer av MS (Internett). Oslo: MS Forbundet: (Oppdatert oktober 2017) Hentet fra: https://ms.no/fakta-om-ms/hva-er-ms/typer-av-ms (hentet 19.november 2021)

 

PM-19592

Lukk

Symptomer på MS

Siden MS påvirker funksjonene i hjernen ulikt, vil symptomene variere fra person til person. Her kan du lese om noen av de vanligste symptomene. Les mer

MS påvirker på ulike måter. Siden sykdommen påvirker funksjonene i hjernen ulikt, vil symptomene variere fra person til person[1].

Noen av de vanligste symptomene

  • Synsforstyrrelser: Betennelse i synsnerven er vanlig og kan ofte være et første symptom på MS.
  • Fatigue: Følelse av tretthet og mangel på energi. Fatigue er det flere sier de opplever som det mest plagsomme symptomet, og kan oppstå selv ved små anstrengelser. Trettheten kommer hyppigere og mer intenst enn vanlig tretthet.
  • Nummenhet: Mange opplever nummenhet eller prikkefølelse i deler av kroppen.
  • Kronisk smerte: Mer enn halvparten av de med MS opplever smerte i en eller annen form.
  • Utfordringer med balanse: Tap av balanse og ustøhet er et vanlig og tidlig symptom på MS.
  • Gangutfordringer: Bevegelsesutfordringer er et vanlig symptom på MS.
  • Spastisitet: Noen ganger kan musklene stivne, eller man får krampe. Dette kan gi smerter og kan gjøre noen bevegelser vanskelige.
  • Seksuelle utfordringer: Nerveskader forårsaket av MS kan gi seksuelle problemer og mangel på sexlyst, impotens og mindre følsomhet.
  • Blære- og tarmutfordringer: MS kan påvirke blære- og/eller tarmfunksjonen, og kan føre til utfordringer som treg eller løs mage, og nedsatt funksjonalitet i muskulaturen i bekkenbunnen og lukkemuskelen.


[1] Norsk elektronisk legehåndbok. Multippel Sklerose (Internett). Trondheim: Norsk Helseinformatikk; 8.februar 2016 (oppdatert 11. november 2016). Hentet fra https://nevrologi.legehandboka.no/handboken/sykdommer/demyeliniserende-sykdommer/ms/kort-om-ms/ (hentet 19.november 2021)

 

PM-19590

Lukk

MS og blære

Blærens funksjon

Hvordan fungerer blæren?

For å forstå utfordringer man kan ha med blærefunksjonen er det viktig å vite hvordan blæren egentlig fungerer. Les mer

Blære

Urinen dannes i nyrene (1) ved filtrering av blodet. Fra nyrene ledes urinen gjennom urinlederne (2) ned i urinblæren (3). Ny urin dannes kontinuerlig og lagres i urinblæren. Når du ønsker å tømme blæren vil blæren trekke seg sammen, lukkemuskelen slappe av og urinen tømmes ut gjennom urinrøret (4). Det er normalt å tisse fire til sju ganger om dagen, vanligvis når urinblæren inneholder 250-400 ml urin. Frekvensen kan variere avhengig av væskeinntaket.

Lukk
Fabiola har MS og bruker kateter

MS og blærefunksjon

Blæreproblemer er et symptom på MS, og rundt 80% av de med MS opplever noen form for utfordring med blæren. Les mer om hvordan MS kan påvirke blæren

Urinblærens oppgaver er å lagre urin og tømme seg for urin. Den normale vannlatingsprosessen er en sammensatt prosess og involverer nerver, muskler og indre organer. Disse prosessene kan påvirkes av MS. Rundt 70-90% av de med MS opplever problemer med blæren.

Lagringsproblemer

Dette kan vise seg som hyppig vannlating dag og natt, plutselig sterk vannlatingstrang med eller uten lekkasje, eller at urin kommer før du kjenner at du må late vannet.

Tømmingsproblemer

Dette kan vise seg som vanskeligheter med å tisse, svak urinstråle, ukontrollert urinlekkasje, følelse av dårlig blæretømming og urinveisinfeksjon (UVI). Betegnelsen urinretensjon brukes når det er utfordrende å tømme blæren helt eller delvis. Ved full urinretensjon stopper vannlatingen fullstendig opp, og man klarer ikke å tømme urin ut selv. Ved delvis urinretensjon klarer man å tømme noe urin, men tømmingen er ufullstendig og det er urin igjen i blæren etter vannlating (resturin).

Blandingsinkontinens

Det er ikke uvanlig å ha en blanding av både lagrings- og tømmingsproblemer. Det kan også ha oppstått vannlatingsproblemer uten at det har direkte sammenheng med MS-diagnosen.

Urinveisinfeksjon (UVI)

For deg som har MS kan en UVI føre til mer alvorlige symptomer enn for ellers friske mennesker. Økt tretthet og generelt dårligere allmenntilstand er ikke uvanlig. Dersom du til vanlig har utfordringer med urinlekkasje eller resturin, kan disse symptomene forverres ved en UVI. Det er derfor svært viktig å tømme blæren regelmessig for å unngå UVI.

Utredning

Dersom du opplever plagsomme symptomer fra blæren så kan du henvises til utredning for å kartlegge hvilken type vannlatingsproblem du har, og dermed finne frem til riktig behandling (ta kontakt med fastlege/ MS-sykepleier). I forkant av undersøkelsen bli du bedt om å notere, over 2 døgn, hvor mye du drikker og hvor mye du tisser hver gang. Det undersøkes med ultralyd før og etter vannlating for å finne ut hvor godt blæren tømmer seg. Det er også naturlig å utelukke eller eventuelt behandle en UVI.

Aktuell behandling kan være blæretrening, bekkenbunnstrening, elektrostimulering, medikamenter mot overaktiv blære, og regelmessig blæretømming med tappekateter der du selv tapper blæren tom for urin.

Lukk

MS og tarm

Tarmens funksjon

Hvordan fungerer tarmen?

For å forstå utfordringer man kan ha med tarmfunksjonen er det viktig å vite hvordan tarmen egentlig fungerer. Les mer

Tarmens funksjon

Tarmen er en del av fordøyelsessystemet der mat og drikke brytes ned, og tarminnholdet transporteres fra magesekken til endetarmsåpningen. I tynntarmen blir de fleste næringsstoffene og mineralene tatt opp. I tykktarmen absorberes gjenværende vann og salter, som igjen gjør avfallsproduktene fastere og til avføring. Avføringen presses så nedover mot endetarmen og videre ut av kroppen. Tiden det tar for maten å passere gjennom fordøyelseskanalen kalles transittid. Den er forskjellig hos den enkelte, men i gjennomsnitt er transittiden 2,4 dager hos kvinner og 1,9 dager hos menn. Det er normalt å ha trang til avføring opptil tre ganger daglig og oftere enn tre ganger i uken.

Lukk
Eva har MS og bruker Peristeen

MS og tarmfunksjon

Tarmproblemer er et symptom på MS, og rundt 50% av de med MS opplever noen form for utfordring med tarmen. Les mer om hvordan MS kan påvirke tarmen

MS kan påvirke tarmfunksjonen, og rundt 50% av de med MS opplever tarmproblemer av ulik grad. Dette kan vise seg som enten forstoppelse eller avføringslekkasje, eller en kombinasjon av disse. Det er viktig at du oppsøker hjelp hos lege eller annet helsepersonell dersom du har utfordringer med tarmen.

Forstoppelse

MS kan påvirke fremdriften i tykktarmen, og gi lengre transporttid gjennom tarmen. Dette kan føre til at avføringen blir hard og/eller tørr noe som øker faren for forstoppelse. Symptomene er individuelle og kan gi problemer med å tømme tarmen. Dette kan medføre at du bruker lengre tid på toalettet og at selve tarmtømmingen kan oppleves ubehagelig.

Avføringslekkasje

Lekkasje kan oppstå dersom du har problemer med å kjenne trang og/eller ikke rekker frem til toalettet i tide. Dette kan oppleves spesielt problematisk dersom avføringen blir for løs. Avføringslekkasje kan også oppstå ved forstoppelse. Da lekker mykere avføring forbi hard, tørr avføring i endetarmen.

Utredning

Uansett hvilket problem du opplever, ta kontakt med helsepersonell, enten fastlegen eller din MS-sykepleier, for det finnes hjelp å få. Dersom det er nødvendig foretas videre undersøkelser hos spesialisthelsetjenesten for å finne den beste behandlingen for deg.

Når det gjelder behandling så er prinsippet at man prøver de enkleste tiltakene først. Dette kan være regulering av kosthold og drikkeinntak, og vurdering av toalettrutiner, som riktig sittestilling. Andre tiltak kan være medikamentell behandling, bekkenbunnstrening og elektrostimulering.

Tarmskylling ved hjelp av Peristeen® transanal irrigasjon kan bidra til en forbedret livskvalitet for mennesker med forstoppelse og avføringslekkasje.

Lukk
Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon