Juridiske aspekter

Les de juridiske aspektene samt  retningslinjer for informasjonskapsler før du bruker denne internettsiden. Ved å bruke denne internettsiden godtar du retningslinjene. Hvis du ikke godtar, ikke bruk internettsiden.

 

Coloplast-gruppen reserverer seg rettighetene til å på hvilket som helst tidspunkt slette, endre eller legge til informasjon til innholdet på denne internettsiden, av hvilken som helst årsak uten å informere noen.

Internettsiden eies og betjenes av Coloplast-gruppen som har sitt hovedkontor i Danmark. Coloplast-gruppen vedlikeholder internettsiden for din informasjon. Du er velkommen til å surfe gjennom internettsiden. Du kan kun laste ned materiell på internettsiden til ikke-kommersielt bruk, forutsatt at du overholder opphavsrett, varemerke eller andre eiendomsrettigheter. Du får på ingen måte kopiere, reprodusere, offentligjøre på nytt, laste opp, poste, overføre eller distribuere innholdet på denne internettsiden. Dette inkluderer tekst, bilder, lyd og video for offentlige eller kommersielle formål, uten skriftlig tillatelse fra Coloplast-gruppen. Kontakt den juridiske avdelingen

 

 

Coloplast-produkter

Det kan hende at produkter som vises ikke er tilgjengelige i alle land, eller kan være kjent under et annet navn. Bruksindikasjoner kan variere fra land til land. Du bør alltid sjekke med din lokale lege samt lese pakningsvedlegget før bruk.

 

Opphavsrett

Du bør anta at alt du ser eller leser på denne internettsiden er beskyttet av opphavsrett med mindre annet er angitt, og kan kun brukes i henhold til disse juridiske aspektene. Coloplast-gruppen garanterer ikke for eller representerer at din bruk av materiell som vises på denne internettsiden ikke vil bryte tredjeparts regler som ikke eies av eller er knyttet til Coloplast-gruppen. Bilder tilhører eller brukes med tillatelse av Coloplast-gruppen. Bruken av disse bildene av deg, eller noen andre godkjent av deg, er ulovlig med mindre det er spesifikt tillatt av disse juridiske aspektene. All ulovlig bruk av bildene kan bryte opphavsrettslover, varemerkelover, lover om personvern- og offentliggjøring, samt forskrifter og vedtekter om kommunikasjon.

 

E-post

All kommunikasjon eller materiell du overfører til internettsiden ved bruk av elektronisk post eller annet, inkludert data, spørsmål, kommentarer, forslag, eller lignende er og vil bli behandlet av Coloplast-gruppen eller deres søsterselskap som ikke-konfidensielle og ikke-eiendom i henhold til denne klausulen. Du frasier deg uttrykkelig all konfidensialitet knyttet til slikt materiale og gir Coloplast-gruppen og deres søsterselskaper en provisjonsfri tillatelse til å samle inn og bruke alt slikt materiale av hvilken som helst årsak, inkludert, men ikke begrenset til, reproduksjon, fremleggelse, overføring, publisering, kringkasting og posting. Videre bekrefter du uttrykkelig at Coloplast-gruppen får samle inn og bruke alle ideer, konsepter, fagkunnskap, eller teknikker som finnes i all kommunikasjons du sender til internettsiden, av hvilken som helst årsak, inkludert men ikke begrenset til utvikling, produsering, og markedsføring av produkter ved å bruke slik informasjon.

 

Informasjon på internettsiden

Coloplast legger ned mye arbeid for å inkludere korrekt og oppdatert informasjon, men vi gir ingen garanti for informasjonens nøyaktighet. Coloplast-gruppen gir ingen garantier eller representasjoner av informasjonens nøyaktighet. Coloplast-gruppen påtar seg intet ansvar eller forpliktelse til feil eller utelatelser av innholdet på denne internettsiden.

Informasjonen som er gitt på denne internettsiden er ikke en erstatning for medisinsk pleie. Hvis du har, eller mistenker at du har, et helseproblem, skal du alltid snakke med en godkjent lege.

Innholdet i Coloplast Assistanse programmet var i utgangspunktet utviklet av amerikanske stomisykepleiere i henhold til WOCN standarder (Wound, Ostomy and Continence Nurses Society™). Innholdet har siden blitt omskrevet for å tilfredsstille WCET (World Council of Enterostomal Therapists) standarder i fht pleie av sertifiserte WCET stomisykepleiere hos Coloplast i nært samarbeid med stomisykepleiere som jobber klinisk. Det eksisterende Coloplast Assistanse innholdet blir kontinuerlig evaluert for å tilfredsstille anbefalinger på fagområdet. Nytt innhold blir utviklet av våre WCET sertifiserte stomisykepleiere med hjelp fra et ekspertpanel innenfor områdene trening, kosthold, helse og kirurgi i Storbritannia. De personlige historiene er skrevet av mennesker som lever med stomi, som ønsker å dele hva de har lært for å håndtere hverdagene sine. De har godkjent at vi deler deres historie til brukere i hele verden. 

 

Varemerker og logoer

Varemerkene og logene som vises på internettsiden er Coloplast-gruppens varemerker. Ingenting av innholdet på internettsiden skal oppfattes som bevilgning, ved implikasjon, hindring, eller på annen måte, all lisensiering eller bruksrettigheter til noen av varemerke som vises på internettsiden uten skriftlig tillatelse av Coloplast-gruppen eller en tredjepart som kan eie varemerkene som vises på internettsiden.

 

Linker

Denne internettsiden kan linke til andre internettsider som ikke er under Coloplast-gruppens kontroll. Disse linkene tilbys til fordel for deg. Coloplast-gruppen er ikke ansvarlig for innholdet på en slik internettside og skal ikke bli holdt ansvarlig for skader eller ødeleggelse som oppstår fra innholdet på andre internettsider.

Vi tar imot linker til denne internettsiden. Du kan opprette en hypertekst link til denne internettsiden så lenge linken ikke utrykker eller impliserer noen form for sponsing, legitimering eller godkjenning av din internettside fra Coloplast-gruppen eller noen av deres søsterselskaper. Du får heller ikke innlemme noen immateriell eiendom eller opphavsbeskyttet materiale fra denne siden andre steder.

 

Kontakte Coloplast-gruppen

Hvis du har spørsmål om de juridiske aspektene, praksisen på denne internettsiden, eller din håndtering av denne siden, kontakt  Coloplast-gruppens juridiske avdeling

Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon