Peristeen er verdens best dokumenterte TAI-hjelpemiddel

Peristeen analirrigasjon er en veldokumentert behandlingsmetode for barn og voksne som lider av en tarmdysfunksjon som fekal inkontinens og forstoppelse. Det er den eneste transanale (TAI) løsningen som har dokumentert klinisk effekt i en randomisert kontrollert studie (RCT).

 

I pasientgruppen for de med ryggmargsskader (RMS) er Peristeen blitt dokumentert i 11 studier i 9 land, med totalt over 400 pasienter.  

 

I denne delen kan du lese om noen av de mest relevante kliniske kunnskapsbaserte bevis som er tilgjengelige for Peristeen hos voksne og barn. Det inkluderer også helseøkonomiske data.

 

Peristeen hos voksne pasienter

Kliniske studier viser til gode resultater med Peristeen hos voksne mennesker. Det er veldokumentert hos personer med en nevrogen tarmdysfunksjon. Peristeen er den eneste TAI løsningen med dokumentert effekt i en randomisert klinisk studie (RCT). Det er også gjennomført studier som viser kostnadsbesparelser på enkelte pasientgrupper.

 

Studie av transanal irrigasjon versus tradisjonell tarmbehandling En randomisert, kontrollert studie av transanal irrigasjon versus tradisjonell tarmbehandling hos pasienter med ryggmargsskade. Les mer
Lukk

RCT: Peristeen versus tradisjonell tarmbehandling hos pasienter med ryggmargsskade

Christensen P. et al. Gastroenterology 2006

Oppsummering: Den eneste RCT studiet som sammenligner TAI versus tradisjonell tarmbehandling.

87 voksne pasienter med RMS, ble fulgt over 10 uker. De fikk enten tradisjonell tarmbehandling eller TAI med Peristeen.

Gruppen som brukte Peristeen hadde en betydelig reduksjon i symptomer på forstoppelse og fekal inkontinens, samt forbedringer i deres livskvalitet. De brukte mindre tid på tarmbehandlingen og hadde færre urinveisinfeksjoner (UVI) sammenlignet med gruppen som ble behandlet med tradisjonelle tarmbehandlinger

 

Les artikkelen (ekstern lenke)

Lukk
Langvarig effekt av og trygghet ved transanal irrigasjon ved multippel sklerose Passananti V. et al. Neurogastroenterology & Motility 2016 Long-Term Efficacy and Safety of Transanal Irrigation In Multiple Sclerosis. Les mer
Lukk

Effekten av og tryggheten ved bruk av Peristeen hos pasienter med multippel sklerose (MS)

49 personer med MS som hadde en nevrogen tarmdysfunksjon, ble behandlet med Peristeen (oppfølging foregikk over 40 måneder)

I tillegg til forbedring av nevrogen tarmdysfunksjonsskår (NBD), var det en reduksjon på 54% i antall forekomster av UVI og 41% reduksjon i antall sykehusinnleggelser. Det var sammenlignet med året før start av TAI med Peristeen analirrigasjon.

 

Les artikkelen (ekstern lenke)

Lukk
Konsensusdokument for voksne Consensus review of best practice of transanal irrigation in adult Les mer
Lukk

Internasjonal omtale av beste praksis for transanal irrigasjon hos voksne

En consensus gruppe bestående av 12 internasjonale eksperter fra ulike fagområder, og som har erfaring med pasienter som bruker TAI, har sammen sett på indikasjoner, praktiske råd om hvordan man initierer og følger opp pasienter som benytter TAI. Et nyttig verktøy for deg kan lastes ned her.

 

Last ned gratis eksemplar her

Lukk

Kostnadseffektiviteten til Peristeen

Langvarig effekt av og trygghet ved transanal irrigasjon ved multippel sklerose Personer som lider av en nevrogen tarmdysfunksjon (NBD) og som har prøvd ulike tarmtømmingsmetoder, lider ofte av avføringslekkasje eller forstoppelse. Hos disse pasientene har Peristeen vist seg å redusere NBD symptomene og forbedre livskvaliteten. Det er samtidig en kostnadsbesparende løsning for helseforetaket. Les mer

Referanser

Ref. 1: : Kelly MS et al. Prospective evaluation of Peristeen® transanal irrigation system with the validated neurogenic bowel dysfunction score sheet in the pediatric population. Neurourol Urodyn. 16. feb. 2016.

Ref. 2: Midrio P et al. Peristeen transanal irrigation in paediatric patients with anorectal malformations and spinal cord lesions: a multicentre Italian study. Colorectal Dis. 2016 Jan;18(1):86-93.

Ref. 3: Koppen et al. Transanal Irrigation in the Treatment of Children with Intractable Functional Constipation. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 13. april 2016. [Epub ahead of print]

Emmanuel A, Kumar G, Christensen P, Mealing S, Størling Z, Andersen F, Kirshblum S.

Long-Term Cost-Effectiveness of Transanal Irrigation in Patients with Neurogenic Bowel Dysfunction.  PLOS ONE 24. august 2016

I en fersk studie som ble publisert i august 2016, ble 227 pasienter med NBD og de som var behandlet med mislykket tradisjonell behandling introdusert til TAI med Peristeen i perioden 2007-2014.

 

Behandlingen med Peristeen resulterte i en høyere skår med NBD og de opplevde færre lekkasjer og UVI. I tillegg ble antall sykehusinnleggelser og legetimer også betydelig redusert.

Det ble brukt en helse økonomisk modell i studien for å forutse at det ville bli en kostnadsbesparelse for britiske National Health Service (NHS) på 21.768 (tilsvarende ca. 226.000 nok) per pasient, sammenlignet med pasienter som ikke benytter Peristeen.

Modellen forteller også at den gjennomsnittlige pasienten kan forvente:

 

  • 36 % reduksjon i episoder med avføringsinkontinens
  • 29 % av UVI-er som krever antibiotikabehandling
  • 35 % mindre risiko for å måtte gjennomgå en stomioperasjon
  • En økning på 4 % i forbedret livskvalitet (QALY-er)

Følg denne linken for å lese eller laste ned hele artikkelen

 

 


Lukk

Peristeen hos barn

I dag har Peristeen blitt evaluert hos pasienter med spina bifida (ref.1), anorektale misdannelser (ARM) (ref.2) og barn med funksjonell obstipasjon (ref.3), blant annet.

TAI in paediatric patients inneholder 32 sider (2. utgave i 2016) med bevis fra 11 studier med Peristeen analirrigasjon hos barn. Les sammendrag av evidensbasert studie

Referanser

Ref. 1: : Kelly MS et al. Prospective evaluation of Peristeen® transanal irrigation system with the validated neurogenic bowel dysfunction score sheet in the pediatric population. Neurourol Urodyn. 16. feb. 2016.

Ref. 2: Midrio P et al. Peristeen transanal irrigation in paediatric patients with anorectal malformations and spinal cord lesions: a multicentre Italian study. Colorectal Dis. 2016 Jan;18(1):86-93.

Ref. 3: Koppen et al. Transanal Irrigation in the Treatment of Children with Intractable Functional Constipation. J Pediatr Gastroenterol Nutr. 13. april 2016. [Epub ahead of print]

Lukk

Historier fra virkeligheten

Her kan du lese noen case som er referert fra helsepersonell.

 

Bildene er ikke relatert til historiene.

Tarmsykdomshistorikk

Case 1

Pasient sluttet med tennis etter å ha blitt utsatt for mobbing grunnet avføringslekkasje under fysisk aktivitet. Pasienten ble tryggere på seg selv etter å ha startet med Peristeen. Han er tilbake for fullt på skolen og har startet med tennis igjen. . Les historien
Lukk

Pasient: 13 år gammel gutt med fekal inkontinens-episoder

Diagnose: Myelomeningocele i nedre korsrygg

 

Pasienten går selvstendig uten å benytte rullestol eller rullator. Opplever avføringslekkasje under fysisk aktivitet. Pasienten startet med tennis. På grunn av den økte fysiske aktiviteten hadde han avføringslekkasjer under trening. Han ble mobbet av lagkameratene. Etter trening kom han hjem og gråt og sluttet derfor på laget.

 

Peristeen analirrigasjon ble en god løsning:

Vi prøvde tarmbehandling med avføringsmiddel for pasienten og Peristeen om kvelden. Etter to uker hadde han hatt kun to lekkasjer. Etter to måneder følte han seg trygg og var tilbake på skolen i en ny bydel, og har vært med på tennislaget de to siste årene.

 

Forfatteren av denne tilfellehistorikken er: Maryellen Kelly, barnesykepleier. Pediatric Urology, Duke Children’s Hospital, Durham, USA

Lukk
Tarmskylling

Case 2

Pasienten fikk plass i barnehage. På grunn av avføringslekkasjen kunne hun ikke starte i barnehagen allikevel. Les historien
Lukk

Pasient: 4 år gammel jente» til «Pasient: 4 år gammel jente med torakal myelomeningocele

Diagnose: Torakal myelomeningocele

 

Pasienten er en intelligent ung jente med mange interesser. Hadde daglig avføringslekkasje og kronisk forstoppelse til tross for bruk av daglig bruk av Fleet – klyster.

 

Peristeen analirrigasjon ble en god løsning:

Vi prøvde ut Peristeen om kvelden annenhver dag. Hun sluttet med bleier. Hun var i ekstase over å kunne kjøpe undertøy på lik linje med tenåringer i samme alder som henne. Antall UVI ble også betraktelig redusert etter oppstart med Peristeen. 

 

 

Forfatteren av denne tilfellehistorikken er: Maryellen Kelly, barnesykepleier. Pediatric Urology, Duke Children’s Hospital, Durham, USA

Lukk
Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon