Hva tenker de som har benyttet nettsiden

Bilde på produktbruker

«Jeg setter pris på nettbaserte aktiviteter.»

Les vitnesbyrd

«Som sårekspert verdsetter jeg Coloplasts nettbaserte aktiviteter, og vi vil bruke deler av denne informasjon i vårt interne læresystem. Verktøyet for valg av sårbandasjer basert på sårrelaterte problemer i henhold til fasene for sårheling (sårvalghjul), er et meget praktisk verktøy. Evidensnettsiden støtter oss med den vitenskapelige bakgrunnsinformasjonen vi trenger for å velge det rette produktet. Coloplast College-programmet gir strukturerte oppdaterte seminarer levert av fremragende såreksperter.»

Jan Forster, avdelingssykepleier, sårkompetansesenter, Bremen, Tyskland

Lukk
Bild på Theresia

«Vi setter pris på opplæringsmodulene»

Les vitnesbyrd

«Vi setter pris på opplæringsmodulene i S.A.F.E.-programmet gitt ut av Coloplast i Canada. Vi har brukt dem til våre avanserte praksis-sykepleiere, og også som supplement til vår egen internopplæring. Emnene dekket av dr. Sibbald og Laurie Goodman er svært klare og konsise. Coloplasts nettside oppgis alltid til våre ansatte for deres egen selvstyrte opplæring. Når vi har sykepleierstudenter for kliniske besøk ved selskapet vårt, blir denne nettsiden også oppgitt til dem, og de kan bruke S.A.F.E.-CD-ene vi har på huset. Takk igjen for all støtte til våre pågående utdanningsbehov.»

Theresa Henderson, RN, BScN, CWOCN, CETNc President Partners In Community Nursing, Canada

Lukk

Sårvurdering og rapportering

Sårheling bestemmes av pasientens generelle helse, så en omfattende vurdering av pasienten er kritisk ved planlegging og evaluering av behandling. Lær mer om sårvurdering og rapportering

Pasientrapport

Ved vurdering av og rapportering om en pasient må du passe på å notere følgende: 

 • Full medisinsk historie som diabetes, karsykdommer, nedsatt immunforsvar, bindevevssykdommer og allergier
 • Medisinering
 • Ernæringsstatus
 • Livsstil, for eksempel tobakks- og alkoholvaner eller svekket mobilitet
 • Fysiologiske problemer 
 • Livskvalitet 

 

Sårvurdering

Diagnostisering av den underliggende årsaken til et sår er en vesentlig del av sårvurdering – og du kan bare behandle såret når dette har blitt fastslått. Du vil også måtte vurdere sårbunnen og den omkringliggende huden. Etter at du har gjort disse vurderingene kan du velge den beste sårbandasjen. 

 

Sårrapport

Ved vurdering av og rapportering om et sår må du passe på å notere følgende:

 • Sårplassering, størrelse og type
 • Sårbunnsvurdering egenskaper, slik som nekrotisk vev, granulasjonsvev og infeksjon
 • Lukt og eksudat (ingen, lite, moderat, mye)
 • Tilstand av den omkringliggende huden (normal, ødematøs, hvit, blank, varm, rød, tørr, skallende, tynn)
 • Kliniske tegn på sårinfeksjon (forsinket sårheling, lukt, unormalt granulasjonsvev, økt sårsmerte og/eller urimelige mengder eksudat)
 • Sårsmerte (plassering av smerte, smertevarighet, smerteintensitet, nociseptiv eller nevropatisk). 

I mange land tilbyr Coloplast opplæring i sårvurdering og forvaltning for helsepersonell.

Lukk

Sårtyper

Leggsår

Fire av ti kroniske sår er venøse leggsår. Lær mer om leggsårtyper og deres behandlingsalternativer

Referanser

1. Fogh m.fl. Wound Repair and Regeneration 2012;20: 815–821

De tre vanligste typene leggsår er:

 • Venøse leggsår (70 %)
 • Arterielle leggsår (10 %) 
 • Blanding av venøse og arterielle leggsår (10–15 %) 


Venøse leggsår

Venøse leggsår er forårsaket enten av en dysfunksjon i veneklaffene, eller en utilstrekkelig leggmuskelpumpe. I begge tilfeller blir ikke blod tilstrekkelig returnert til hjertet. Dette fører til høyere venøst trykk, som kan føre til ødem. Og et økt væskenivå mellom celler kan føre til celledød, som fører til sår. Det er derfor kompresjonsbehandling er en vesentlig del av behandling av venøse leggsår.

Venøse leggsår befinner seg ofte på den nedre delen av leggen og er karakterisert ved:

 • Ujevn form
 • Brunpigmentering i huden rundt sårområdet (ofte med eksem)
 • Normal fotpuls

Venøse leggsår er ofte smertefulle, spesielt på dagtid. Heving av beinet kan lette noe av smerten.

leggsår

 

Arterielle leggsår

Arterielle leggsår forårsakes av utilstrekkelig blodforsyning til beinet eller foten grunnet arteriosklerose. Tilstanden reduserer forsyningen av oksygen og næringsstoffer til cellene, og fører til vevsdød og til slutt sår.
Pasienter med arterielle sår bør ikke gis med kompresjonsbehandling, men vil ofte trenge karkirurgi.

Arterielle leggsår befinner seg ofte på den nedre delen av leggen og på beina, og er karakterisert ved:

 • Ganske jevn form
 • Atrofisk blek hud rundt såret
 • Svak fotpuls 

Arterielle leggsår kan være svært smertefulle, spesielt ved hvile.


Blandede venøse og arterielle leggsår 

Blandede venøse og arterielle leggsår er sår forårsaket av både venøs og arteriell sykdom. Hoveddelen av pasienter med diagnosen blandede venøse sår har sår av venøs opprinnelse og utvikler arteriell svikt over tid.


Behandlingsbehov

Venøse leggsår bør normalt behandles med gradert kompresjonsbehandling. Imidlertid tåler ikke alle pasienter full kompresjon. Sår av blandet etiologi vil sannsynligvis kreve et redusert kompresjonsnivå. Arterielle leggsår bør ikke behandles med kompresjonsbehandling.

Sårbandasjer for leggsår bør gi optimal absorpsjons- og eksudatkontrollegenskaper som lar dem absorbere og holde på eksudat under kompresjonsbandasjer (venøse leggsår). Passende bandasjer inkluderer Biatain Silicone, Biatain limfri og Biatain Super.

En sølvutsondrende sårbandasje, som Biatain Ag eller Biatain Silicone Ag, kan hjelpe med å forhindre eller stoppe sårinfeksjon.
Om såret er smertefullt er en fuktig sårbehandlings-skumbandasje med ibuprofen som Biatain Ibu et godt alternativ. Bruk av Biatain Ibu for leggsår støttes av flere randomiserte kontrollerte studier (1–3).

Lukk

Diabetiske fotsår

Diabetiske fotsår øker risikoen for amputasjon 155 ganger (1). Lær om årsaker og tilgjengelige behandlingsalternativer.

Referanser

1. Lavery m.fl. Diabetes Care 2006;29(6):1288–93 2

Opptil 15 % av diabetikere vil sannsynligvis utvikle fotsår på et eller annet tidspunkt i løpet av livet. Diabetiske sår har en betydelig negativ virkning på pasienters liv, og er svært følsomme for infeksjon som alt for ofte fører til amputasjon. Derfor er infeksjonskontroll meget viktig i behandlingen av diabetesfotsår. 

Vellykket behandling av et diabetesfotsår krever en omfattende forståelse av såret: dets årsak, progresjon, risiko og behandling.

Hovedårsakene til diabetesfotsår er: 

 • Neuropati
 • Dårlig blodtilførsel (iskemi)

Nevropati

nevropatisk fotsår

Nevropati er den vanligste diabetiske fottilstanden, og forårsakes av skadde nerver i den nedre ekstremiteten. Tilstanden er permanent og kan føre til tap av følelse, som øker risikoen for tilfeldige skader, og smertefulle bein. Behandling involverer oppmerksomhet på beina, egenomsorg og spesialtilpasset fottøy. 

 


Dårlig blodtilførsel (iskemi)

Iskemisk fotsår

En svært alvorlig tilstand, iskemi, er hovedårsaken til amputasjoner. Iskemi forårsaket av svekket sirkulasjon, som kan komme av arteriosklerose eller vevokklusjon. Svekket sirkulasjon fører til redusert puls – foten er kald og blå – og dette fører til vevsdød og til slutt utvikling av et sår. Pasienten din kan trenge karkirurgi. 

 

Infeksjon

Infisert fotsår

Diabetes kan endre kroppens evne til å bekjempe infeksjon. Ikke bare er beina mer utsatt for infeksjon, men det er også vanskeligere å bli kvitt en infeksjon når den er der. Så det er vesentlig at du vurderer pasienten jevnlig for å forhindre og reagere raskt på infeksjoner.

 

Behandlingsbehov


Last ned våre tips til forebygging, vurdering og behandling av diabetiske fotsår:

Diabetiske fotsår – forebygging og behandling: En Coloplast hurtigveiledning (pdf).

Lukk

Trykksår

Trykksår gir en fordobling av dødelighetsraten (1) og krever en effektiv behandling i rett tid. Lær mer om vurdering og behandling av trykksår.

Referanser

1. Brem og Lyder. American Journal of Surgery 2004;188:9S–17S

2.  NPUAP-EPUAP Forebygging av trykksår, hurtigreferanseveiledning, 2010 

3.  NPUAP-EPUAP Behandling av trykksår, hurtigreferanseveiledning, 2009 

4. Gottrup m.fl. Wound  Repair and Regeneration 2008;6:615–25

5. Palao I Domenech m.fl. Journal of Wound Care 2008;17(8):342–48

6. Fogh m.fl. Wound Repair and Regeneration 2012;20: 815–821

Et trykksår (liggesår) er en lokalisert skade på huden og/eller underliggende vev, vanligvis hvor bein er fremtredende. Denne typen sår er resultatet av trykk, eller trykk i kombinasjon med strekk (2). Trykket hindrer blodet i å sirkulere riktig, og fører til celledød, vevsnekrose og utvikling av sår. Rullestolbrukere eller sengeliggende personer (for eksempel etter operasjon eller en skade) er spesielt i fare.

 

Viktig årsak til morbiditet

Trykksår er en viktig årsak til morbiditet og dødelighet, spesielt for mennesker med svekket følelse, langvarig imobilitet eller høy alder. De vanligste stedene for trykksår er over steder med benutspring, som albuer, hæler, hofter, ankler, skuldre, ryggen og bakhodet.

 

Klassifisering

Trykksår klassifiseres i henhold til graden av observert vevsskade. I 2009 samtykket EPUAP-NPUAPs rådgivende panel om fire skadenivåer (3):

 

Kategori/stadium I: Rødhet som ikke blekes ved fingertrykk på uskadet hud

Trykksår-kategori/stadium I: Rødhet som ikke blekes ved fingertrykk på uskadet hud

Nates, stadium I, NPUAP-opphavsrett & brukt med tillatelse.

Intakt hud med erytem som ikke blekes ved fingertrykk på et lokalisert område, vanligvis over fremtredende bein. Misfarging av huden, varme, ødem, hardhet eller smerte kan også være tilstede. Mørk pigmentert hud vil kanskje ikke ha synlig bleking.


Kategori/stadium II: Delvis tap av hudtykkelse eller blemme

Trykksår-kategori/stadium II: Delvis tap av hudtykkelse eller blemme

Nates, stadium II, NPUAP-opphavsrett & brukt med tillatelse.
Delvis tykkhetstap i lærhuden som fremstår som et grunt åpent sår med en rødrosa sårbunn, uten vevsnekrose. Kan også fremstå som en intakt eller åpen/sprukket serumfylt eller serosanginøsfylt blemme.

 

Kategori/stadium III: Hudtap i full tykkelse (fett synlig)

Trykksår-kategori/stadium III: Hudtap i full tykkelse (fett synlig)

Sittebein, stadium III, NPUAP-opphavsrett & brukt med tillatelse.

Vevstap i full tykkelse. Subkutant fett kan være synlig, men bein, sener eller muskler er ikke eksponert. Noe vevsnekrose kan være tilstede. Kan inkludere underminerte hudlommer og fistler.

 

Kategori/stadium IV: Vevstap i full tykkelse (muskel/ben synlig)

Trykksår-kategori/stadium IV: Vevstap i full tykkelse (muskel/ben synlig) 

Halebein, stadium IV, NPUAP-opphavsrett & brukt med tillatelse.

Vevstap i full tykkelse med synlig bein, sene eller muskel. Vevsnekrose eller skorpe kan være tilstede. Inkluderer ofte underminerte hudlommer og fistler.


Behandlingsbehov (2,3)

 • Trykk må frigjøres eller fjernes med passende metoder.
 • Sårpleie må optimaliseres med:
 1. Debridering av nekrotisk vev
 2. Egnet rensing av sår og omgivende hud
 3. Bruk av egnede fuktige sårbehandlingsbandasjer

Egnet sårbandasje for trykksår er skum- eller alginatsårbandasjer med suverene absorpsjons- og eksudatkontrollegenskaper, som Biatain Silicon eller Biatain skumforbinding med kleber eller Biatain Alginate bandasje. En sølvutsondrende sårbandasje, som Biatain Ag eller Biatain Alginate Ag, kan hjelpe med å forhindre eller stoppe sårinfeksjon.

Om såret er smertefullt er en fuktig sårbehandlings-skumbandasje med ibuprofen som Biatain Ibu et godt alternativ. Bruken av Biatain Ibu støttes av flere randomiserte kontrollerte studier. (4–6)

 

Last ned våre tips for forebygging, vurdering og behandling av trykksår:

Last ned våre tips for forebygging, vurdering og behandling av trykksår: En Coloplast hurtigveiledning (pdf)

Lukk

Akutte sår

Akutte sår må behandles omgående for å stoppe blødning og beskytte vev. Les videre for å lære mer om behandling av akutte sår for å oppnå raskere sårheling.

Referanser

1. Enoch og Price 2004. (http://www.worldwidewounds.com/2004/august/Enoch/Pathophysiology-Of-Healing.html)

2.Winter. Nature  1962;193:293

3. Winter. Journal of Tissue Viability 2006;16(2):20–23

Et akutt sår er en skade som fører til brudd i huden og noen ganger vevet. Akutte sår er klassifisert i to hovedtyper:

 • Akutte traumatiske sår, som abrasjoner, laserasjoner, penetreringer eller bitt, og brannskader
 • Akutte kirurgiske sår etter kirurgiske innsnitt

akutte sår

 

Akutte sår – tegn og symptomer

 • Et kutt eller rift i huden
 • Blødning, opphovning, smerte og/eller vanskelighet med å bevege det påvirkede området
 • Det kan være skitt eller fremmedlegemer i såret.
 • Eksudat er normalt klare eller dype akutte sår med tung blødning, trenger akutt medisinsk behandling for å stoppe blødningen og sjekke etter skade på livsviktige organer eller vev. 

 

Behandlingsbehov

Fremmedlegemer bør fjernes fra såret og nekrotisk vev debridert, da det kan fungere som en base for infeksjon og forsinke sårheling. Sårrengjøring med rent vann eller antiseptiske midler kan være nyttig.

Eksudatproduksjon er en del av den naturlige sårhelingsprosessen (1), men eksudatet må forvaltes korrekt. Eksudatnivåer er ofte høye underinflammasjonsfasen av sårheling, og lekkasje av eksudat under sårbandasjen kan skade huden rundt. Såreksudat må absorberes og forvaltes av en sårbandasje med fuktige sårbehandlingsegenskaper. Dette fremmer sårhelingsprosessen og reduserer arrdannelse. (2–3)

Med passende pleie vil mindre akutte sår normalt lukkes innen dager eller uker, avhengig av størrelsen, dybden og plasseringen på såret.

Passende bandasjer for akutte sår er bandasjer med suverene absorpsjons- og eksudatkontrollegenskaper som fremmer et fuktig sårbehandlingsmiljø. Disse inkluderer Biatain Silicone, Biatain med kleber eller Comfeel. Hvis såret er smertefullt kan Biatain Ibu brukes. Hvor infeksjon er tilstede er Biatain Silicone Ag og Biatain Ag passende valg.

 

Hvorfor blir noen akutte sår kroniske?

Hvis en person har en tilstand som påvirker blodsirkulasjonen og/eller immunforsvaret, kan normale sårhelingsprosesser være svekket, og såret bli kronisk. Kroniske sår er ofte definert av den underliggende grunnen som forhindrer sårheling, som f.eks. venøse leggsår, arterielle leggsår, diabetiske fotsår eller trykksår.

Lukk

Sår- og hudproblemer

Nekrose

Hvis et sår inneholder dødt (nekrotisk) vev, er det et tegn på at såret ikke heler normalt. Lær mer om debridering av nekrotisk vev

Nekrotisk vev er ofte svart eller gult. Det kan være mykt eller danne en skorpe (eschar). Nekrotisk vev kan inneholde bakterier – og hvis bakteriene vokser, vil såret bli infisert.

Nekrose

 

Fjerning av nekrotisk vev (debridering)

Nekrotisk vev må fjernes for å fremme sårheling. Fjerning kan være kirurgisk, mekanisk, enzymatisk (som f.eks. larvebehandling), eller det kan oppnås ved å forsterke kroppens evne til å bryte ned nekrotisk vev (autolytisk debridering). 


Valg av sårbandasje

Den autolytiske debrideringsprosessen er optimalisert når såret er fuktig. Coloplast har en rekke sårbandasjer som fremmer fuktig sårbehandling. For optimal fuktighetsbalanse fremmer både den hydrokolloide Comfeel -sårbandasjen og de unike egenskapene i Biatain skumbandasje den naturlige autolytiske debrideringsprosessen.


Purilon-gelé er ideell for mild og effektiv autolytisk debridering av vev i både tørre og fuktige nekrotiske sår, når brukt i kombinasjon med en sekundær sårbandasje som Comfeel eller Biatain.

Lukk

Huden rundt sår

Huden rundt et sår er utsatt. Dette kan være knyttet til alder, sykdomsprosesser, eksponering for såreksudat eller kleberen på sårbandasjen. Lær mer huden rundt sår.

Maserasjon 

Eksudat som lekker fra sår kan forårsake maserasjon, som innebærer at huden blir myk eller bløt og brytes ned som følge av vedvarende kontakt med eksessiv fuktighet. Maserasjon kan føre til at huden brytes ned, slik at såret vokser eller danner flere sår. Maserert vev er hvitt på farge.

maserert hud


Erytem

Erytem er en unormal rødhet i huden forårsaket av dilatasjon av blodkar. Rød hud rundt et sår kan være et tegn på inflammasjon eller sårinfeksjon. 


Ømfintlig hud

Når vi blir eldre forandres hudens struktur og huden blir tynnere, svakere og mindre motstandsdyktig. Hvis et sår er omgitt av ømfintlig hud, er det mer sannsynlig at sårbandasjer fører til hudirritasjon. Du må undersøke huden nøye før du tar avgjørelsen om å bruke en sårbandasje med eller uten kleber.

Ømfintlig hud


Valg av sårbandasje

Biatain-sårbandasjesortiment tilbyr sårbandasjer med suveren absorpsjon- og eksudatkontrollegenskaper for alle typer hudproblemer.

Hvis et sår er omgitt av ømfintlig hud, er en sårbandasje med silikonkleber, for eksempel Biatain Silicone, et utmerket alternativ, da den kan brukes på både ømfintlig og frisk hud.

Normal, frisk hud har en glatt og motstandsdyktig struktur. Med riktig sårbehandling og bruk av sårbandasjer med suveren absorpsjonsevne og eksudatkontrollegenskaper vil huden rundt et sår holde seg helt frisk og tåle sårbandasjer med kleber, som for eksempel Biatain med kleber eller Biatain Super, med kleber.


Hvis huden er svært ømfintlig, kan du vurdere å bruke en sårbandasje uten kleber, for eksempel Biatain uten kleber eller Biatain Alginate.

Lukk

Såreksudat

Uansett om et sår eksuderer lite, middels eller mye, er suveren absorpsjon og kontroll over eksudatet vesentlig for optimal sårheling. Lær mer om såreksudat

Referanser

1. White RJ og Cutting KF. British Journal of Nursing 2003;12(20):1186–1201

2. Adderly UJ. Wound Care, mars 2010:15–20

3. Colwell JC et al. Wound Ostomy Continence Nursing 2011;38(5):541–53

4. Enoch B og Harding K. Wounds: A Compendium of Clinical Research and Practice 2003;15(7):213–29

5. Andersen m.fl. Ostomy/Wound Management 2002;(48)8:34–41

6. Thomas m.fl. http://www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf

7. White R og Cutting KF. http://www.worldwidewounds.com/2006/september/White/Modern-Exudate-Mgt.html

8. Romanelli m.fl. Exudate management made easy. Wounds International 2010;1(2).

I inflammasjonsfasen av sårheling er eksudatnivåene vanligvis høye. Ikke-helende eller kroniske sår sitter ofte fast i inflammasjonsfasen, og kan produsere store mengder eksudat. Økte eksudatnivåer kan være et symptom på infeksjon og økt ødem.

Såreksudat er en væske bestående av plasma, blodceller og blodplater. Det meste av såreksudatet filtreres fra blodet og/eller lymfesystemet inn i sårområdet, men røde blodceller og blodplater lekker fra skadde kapillærer. Komposisjon og viskositet varierer, fra tynn og klar plasmavæske til tykt gult sekret som inneholder store konsentrasjoner av hvite blodceller og bakterier.


Kontrollere eksudat

Hvis såreksudat ikke blir korrekt kontrollert, kan det lekke fra sårbandasjen og føre til at huden rundt såret blir eksponert for eksudat (1). Dette fører til overhydrert maserasjon av huden og kan til slutt forsinke sårheling (2,3).

Maserasjon er en mykgjøring eller bløtgjøring og nedbryting av huden som følge av vedvarende kontakt med overflødig fuktighet. Maserert vev ser hvitt ut, og maserasjon kan føre til forsinket sårtilheling eller at såret sprer seg (satelittsår).


Maserert hud (2,3)

 • Forsinker sårheling
 • Øker infeksjonsrisiko
 • Øker friksjonsrisiko
 • Kan føre til at såret blir større

maserert hud


Det er derfor svært viktig at overflødig eksudat fjernes fra såret av en absorberende sårbandasje. (4)

Kontroll av eksudat, fjerning av devitalisert vev gjennom debridering og kontroll over bakteriebelastning er deler av god sårbunnsoptimalisering. Den optimale sårbandasjen holder såret fuktig og absorberer eksudat, og låser det inn i sårbandasjen for å forhindre maserasjon.


Sårbandasjer for utsondrerende sår

Vi anbefaler Biatain-sårbandasjesortiment, som gir suveren absorpsjon – raskere sårheling (5,6) av lite til sterkt væskende sår. Biatain-sårbandasjer absorberer og holder effektivt på såreksudat, og sikrer  en fuktighetsbalanse som er optimal for heling av utsondrerende sår. (7,8)

Lukk

Sårinfeksjon

Alle sår inneholder bakterier – selv sår som heler normalt. Men hvis bakterietallet stiger, kan såret bli infisert. Lær mer om behandling av infiserte sår

Referanser

1. Jørgensen m.fl. International Wound Journal 2005;2(1):64–73

2. Münter m.fl. Journal of Wound Care 2006;15(5):199–206

3. Reitzel & Marburger. EWMA 2009

4. Ip m.fl. Antimicrobial activities of silver dressings: an in vitro comparison. Journal of Medical Microbiology 2006;(55):59–63.

5. Basterzi m.fl. In-vitro comparison of antimicrobial efficacy of various wound dressings. Wounds 2010; July.

6. Data på fil (uavhengige laboratorietester utført av Wickham Laboratories).

7. Thomas m.fl. www.dressings.org/TechnicalPublications/PDF/ Coloplast-Dressings-Testing-2003-2004.pdf

Sår som ikke heler normalt kan ha en bakteriell ubalanse som fører til en lokal infeksjon av såret.

Tydelige tegn på sårinfeksjon er ett eller flere av følgende:

 • Forsinket eller stoppet sårheling
 • Lukt
 • Økt såreksudat
 • Fraværende/unormalt/misfarget granulasjonsvev
 • Økt smerte ved sårstedet

infisert sår

 

Andre symptomer

Ytterligere kliniske symptomer kan oppstå hvis infeksjonen sprer seg til det friske vevet som omgir såret. Avhengig av bakterietypen, kan såreksudatet bli mer pussliknende, og huden rundt såret kan være øm, rød og smertefull. Pasienten kan også ha feber.

Husk at diabetesfotsår ikke alltid gir de klassiske tegnene på lokal infeksjon.

 

Bandasjer for infiserte sår og sår med risiko for infeksjon

Hvis et sår heler normalt, er en skumbandasje med suveren absorpsjon, som Biatain eller Biatain Silicone ideell. Hvis såret er infisert eller det er risiko for sårinfeksjon, anbefaler vi sølvbandasjer som Biatain Ag, Biatain Silicone Ag eller Biatain Alginate Ag. Disse gir suveren absorpsjon for raskere heling av infiserte sår (1–7). Hvis infeksjonen sprer seg utenfor såret, må sølvforbindingen kombineres med systemisk antibiotikabehandling etter legens skjønn. 

Lukk

Sårsmerte

Studier viser at mer enn 80 % av pasienter med kroniske sår har konstant smerte, og halvparten av dem klassifiserer smerten som moderat til alvorlig. (1–6) Alternativer for sårsmerte- og lokal smertekontroll

Referanser

1. Gottrup m.fl. Wound Repair and Regeneration 2008;16:616–26

2. Fogh m.fl. Wound Repair and Regeneration 2012;20:815–21

3. Palao I Domenech m.fl. Journal of Wound Care 2008;17(8):342–48

4. Woo et al. International Wound Journal 2008;5(2):205–215

5. Pieper et al. Ostomy Wound Management 1998;44:54–58&60–67

6. Nemeth et al. Ostomy Wound Management 2004;50:34–36

Mange pasienter sier at smerten er det verste aspektet ved å ha et sår. Vedvarende eller kronisk sårsmerte påvirker ikke bare pasientens livskvalitet, men kan også være en stor barriere for sårheling. Ofte blir konsekvensene av smertefulle sår undervurdert og underbehandlet. 
Sårsmerten selv kan være forårsaket av vevsskade (nociseptiv) eller nerveskade (nevropatisk).

Nociseptiv smerte: stimulusavhengig og vanligvis forårsaket av vevsskade. Smerten beskrives som gnagende, verkende, pulserende og øm. 

Nevropatisk smerte: inntreffer spontant som et resultat av nervevevsskade. Smerten er mest sannsynlig beskrevet som brennende, sviende, skytende eller stikkende. 


Kontroll av sårsmerte 

Behandle først mulige årsaker til smerte, som sårinfeksjon (f.eks. med en sølvforbinding) og ukontrollert ødem.

Lokal smertekontroll er et viktig første steg for vedvarende sårsmerte og for smertefulle prosedyrer, som sårbandasjebytter og debridering.

Du bør vurdere systemisk behandling hvis smerten ikke blir bedre med lokal smertekontroll.

smertefullt sår

 

Biatain Ibu – suveren absorpsjon for smertefulle sår

Biatain Ibu er den første og eneste sårbandasjen som kombinerer fuktig sårbehandling med lokal frigjøring av ibuprofen (1,2). Biatain Ibu er indikert for utsondrerende sår for å gi fuktig sårbehandling. I tillegg kan Biatain Ibu redusere sårsmerte forårsaket av vevsskade (nociceptiv smerte). Sikkerheten og ytelsen for Biatain Ibu støttes gjennom bevis fra de største randomiserte, sammenlignende kliniske forsøk noen gang utført på en sårbandasje (1–3).

Lukk

Tilfellestudier

Produktbilde på Biatain non adhesive

Behandling av et venøst leggsår

Se hvordan bruk av Biatain® skumsårbandasjer uten kleber førte til en 95 % reduksjon i sårområdet etter fire ukers behandling av et venøst leggsår. Les mer

Pasienten

Pasienten – en 85 år gammel kvinne – led av et venøst leggsår på den laterale delen av hennes nedre venstre bein. Huden på beinet var ømfintlig. Såret hadde vedvart i fem måneder ved inklusjon.


Tidligere behandling

Før inklusjon hadde såret blitt behandlet med alginatsårbandasjer og kompresjonsbehandling i ti uker. Sårheling var forsinket i forhold til normalt forventet sårhelingsrate.


Biatain uten kleber introdusert

 Da pasienten begynte behandling med Biatain uten kleber, var sårområdet på 4,9 cm2. Såret inneholdt 20 % fibrøst vev og 80 % sunt granulasjonsvev. I løpet av den fireukers behandlingsperioden ble langstrukne kompresjonsbandasjer brukt.

Dette bildet viser såret ved inklusjon etter rengjøring:
Såret ved inklusjon etter rensing.

Sårområdet var redusert med 73 % etter to ukers behandling med Biatain uten kleber:
Sårområdet ble redusert med 73 % etter to ukers behandling.

Sårområdet var redusert med 95 % etter fire ukers behandling med Biatain uten kleber:
Etter fire ukers behandling var sårområdet redusert med 95 %.

 

Konklusjon

I løpet av behandlingsperioden på fire uker:

 • Biatain uten kleber demonstrerte bemerkelsesverdig reduksjon i sårstørrelse.
 • Biatain uten kleber førte ikke til noen lekkasje eller maserasjon, ikke engang under kompresjonsbehandling.
 • Biatain uten kleber minimaliserte trykkmerker.
 • Biatain uten kleber var komfortabel og enkel å bruke.

 

Last ned full saksbeskrivelse (PDF)

Lukk
Produktbilde på Biatain Alginate

Behandling av et infisert diabetesfotsår

Se hvordan behandling av et svært infisert sår med Biatain® Ag skumbandasje uten kleber og Biatain Alginate® Ag forhindret amputasjon av en fot. Les mer

Pasienten

Denne pasienten led av hjertesvikt, koronar hjertesykdom, arteriell hypertensjon og venøs utilstrekkelighet i begge nedre lemmer, i tillegg til Alzheimer.

 

Dypt fotsår

I fire måneder hadde hun et svært dypt diabetesfotsår på høyre fot, med erytem, ødem, krepitasjon og varme i omgivende vev. Hun ble referert til A&E-avdeling og etter undersøkelse med karkirurgi, ble hennes familie informert om at den umiddelbare behandlingen ville involvere suprakondylær amputasjon ettersom hun led av et grad 4–5 diabetisk fotsår på Wagner-skalaen.
 

Biatain Ag introdusert

Familien var imot denne behandlingen, og pasienten ble returnert til sitt hjem for overvåking av familielegen, poliklinisk pasientomsorg og sårbandasjering av hjemmesykepleien. Biatain Alginate Ag og Biatain Ag ble brukt i kombinasjon med debridering og oral antibiotika.

Dette bildet viser såret ved inklusjon:
Såret ved inklusjon.

Dette bildet viser såret etter fem ukers behandling først med Biatain Alginate Ag og deretter Biatain Ag uten kleber:
Såret etter fem uker med behandling, først med seasorb Ag og deretter Biatain Ag.

Her ser vi såret etter fire måneders behandling:
Såret etter fire måneder med behandling.

Såret var lukket etter 10 måneders behandling:
Lukket sår etter 10 måneders behandling

 

Konklusjon

Målsettingen var å forhindre amputasjon av foten, sikre velvære og komfort for pasienten og familien. Metoden bar frukter allerede sju dager etter at behandlingen startet, med synlige endringer i utviklingen av såret. Såret lukket seg ti måneder etter at behandlingen startet.

Last ned full saksbeskrivelse (PDF).

Tips for forebygging, vurdering og behandling av diabetiske fotsår er tilgjengelige i: Diabetiske fotsår – forebygging og behandling: En Coloplast hurtigveiledning.

Lukk
Produktbilde på Biatain Ag Sacral

Behandling av stadium III sakralt trykksår

Se hvordan en måneds behandling av et svært utsondrerende sakralt trykksår med Biatain® Ag effektivt eliminerte tegn på lokal infeksjon. Les mer

Pasienten

Pasienten var en 88 år gammel kvinne med et svært utsondrerende stadium III sakralt trykksår. Såret hadde vedvart i to måneder og hadde tidligere blitt behandlet med et standard sårbehandlingsprodukt for fuktig sår.
 

Såret

Såret hadde flere tegn på lokal infeksjon, en betydelig lukt, og var sterkt utsondrerende. En liten underminert hudlomme fantes øverst i såret, og det var omtrent 50 % usunt nekrotisk vev i sårbunnen.

Det første bildet viser det infiserte, høyt utsondrerende trykksåret før behandling med Biatain Ag:

Såret ved behandlingens start.

Biatain Ag med kleber introdusert

Lukten forsvant etter bare en uke med behandling:

Såret etter en uke med behandling.

Dette bildet viser at sårbunnen er ren og at sårheling går fremover etter fire ukers behandling:

Såret etter fire uker med behandling.


Konklusjon

I løpet av en måneds behandlingsperiode eliminerte Biatain Ag effektivt tegn på lokal infeksjon, og støttet heling av dette svært utsondrerende trykksåret. Eliminering av lukt og en betydelig økning i sunt granulasjonsvev ble observert etter allerede én uke.


Last ned full saksbeskrivelse (PDF).

Tips for forebygging, vurdering og behandling av trykksår er tilgjengelige i:

Trykksår – forebygging og behandling: En Coloplast hurtigveiledning

Lukk
Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon