Multippel sklerose (MS)

Mannlig bruker med MS

Introduksjon til multippel sklerose

Multippel sklerose er en degenerativ tilstand som påvirker sentralnervesystemet (kommunikasjonen mellom hjerne og ryggmarg). Dette kan forstyrre kognitive og kroppslige funksjoner inkludert blære- og tarmkontroll. Les om MS
Lukk

Introduksjon til multippel sklerose

Multippel sklerose er en inflammatorisk sykdom hvor de isolerende dekslene hos nervecellene i hjernen og ryggmargen er skadet. Begrepet «sklerose» betyr faktisk arrdannelse og «multippel» viser til det faktum at arrdannelse kan forekomme på mange ulike steder i hjernen og ryggmargen.

Sentralnervesystemet 

Bestående av mange nervefibre, bringer sentralnervesystemet meldinger til og fra hjernen og ryggmargen til ulike deler av kroppen. Nervefibre er omringet av en beskyttelseskappe av myelin, som hjelper til å isolere dem samt å sørge for at meldingene de bringer, nerveimpulsene, reiser raskt og riktig. Hos mennesker med multippel sklerose blir myelinkappen rundt nervefibrene skadet eller arrete. Dette avbryter meldingene som bringes av nervene og kan forstyrre en rekke kroppsfunksjoner. 

Multippel sklerose kan lede til

 • Blære- og tarmsymptomer 
 • Fysiske hindringer 
 • Tretthet 
 • Kognitiv svekkelse 

Det finnes fire ulike typer av multippel sklerose som karakteriseres av mønsteret symptomene forekommer i. Disse er: 

 • Tilbakefallende, remitterende
 • Primær progressiv 
 • Sekundær progressiv
 • Godartet 

I Europa og Nord Amerika rammer multippel sklerose én av 800 mennesker, noe som gjør denne sykdommen til den vanligste årsaken til nevrologisk funksjonshemming hos unge voksne. Symptomene ses vanligvis først i alderen mellom 20 og 40 år. Multippel sklerose er omtrent halvparten så vanlig hos kvinner som hos menn. Man vet ikke hva som forårsaker multippel sklerose, selv om man tror det er en kombinasjon av genetiske og miljømessige faktorer.

Finn ut mer

Lær mer om multippel sklerose og blæreproblemer og hvordan du kan ta hånd om blæren din.

Lær mer om multippel sklerose og  tarmproblemerog hvordan du kan  ta hånd om tarmen din.

Lukk

Godt å vite

Par sitter på trapp og snakker

MS og blæreproblemer

Mer enn 50 % av personer med MS vil oppleve blæreproblemer. Symptomene kan variere fra person til person. Les mer
Lukk

Multippel sklerose og blæreproblemer

Mange mennesker med multippel sklerose har nevrogen blære dysfunksjon, noe som betyr en nedsatt evne til å kontrollere blæren. Noen mennesker kan oppleve at de må tisse hyppigere og akutt, mens andre kan oppleve vanskeligheter med å tømme blæren eller en følelse av ufullstendig tømming.  

Dersom blæreproblemer forblir ubehandlet kan det være svært skadelig for sykdomsforløpet og i tillegg ha en stor innflytelse på livskvaliteten. 
Symptomene nedenfor kan være et av de første tegnene på multippel sklerose, men de kan også utvikles under sykdommens gang.

Urininkontinens

 • Urinlekkasje
 • Lite eller mye urinlekkasje uten forvarsel eller uten at du føler trang til å gå på toalettet.
 • Ufrivillig lekkasje når du nyser, hoster, ler eller trener
 • En plutselig trang til å springe til toalettet for å tisse
 • Behov for å stå opp og tisse to eller flere ganger i løpet av natta (nokturi)

Urinretensjon

 • Vanskeligheter med å tisse, noe som betyr vanskeligheter med å begynne å urinere
 • Pressende følelse av å måtte tisse, men ute av stand til å starte urinstrømmen
 • Hyppige besøk på toalettet
 • Ujevn og svak strøm på grunn av overflow- inkontinens
 • Svak strøm
 • Oppblåst nedre mage 

Urinveisinfeksjoner

Urinveisinfeksjoner har en skadelig effekt på multippel sklerose og kan til og med lede til et tilbakefall. Når kroppen prøver å kjempe mot infeksjonen, utløser den overflødig immunaktivitet og demyelinisering (ødeleggelse av belegget som beskytter nervene). Derfor er det svært viktig å tømme blæren din regelmessig for å unngå  urinveisinfeksjoner til å begynne med.

Finn ut mer

Produkter som kan hjelpe deg å håndtere blæreproblemer knyttet til multippel sklerose:

Les mer om nevrogen blære og hvordan du skal ta deg av blæra di. 

Lukk
mannlig bruker sammen med barn

Ta vare på blæra

Multippel sklerose rammer mennesker på ulike måter og mange vil oppleve blæreproblemer. Ulike behandlinger er tilgjengelige for å hjelpe deg. Ta hånd om blæra
Lukk

Å ta vare på blæra di

Å håndtere blæreproblemer

Det finnes en rekke behandlinger og produkter tilgjengelig for å hjelpe deg å håndtere din blære. Heldigvis er blæreproblemer et av de symptomene som kan behandles ved multippel sklerose.

Å behandle urinretensjon

Hvis du har vanskeligheter med å tømme blæra di eller opplever ufullstendig tømming, vil legen din avgjøre om du behøver å bruke et intermitterende kateter. Ditt første steg vil bli å finne et kateter som passer deg og livsstilen din. Det er viktig at du følger veiledningen når det gjelder teknikk og hvor ofte du må kateterisere.

Å håndtere urininkontinens

Selv om det er mindre vanlig enn urinretensjon kan også plutselig og fullstendig tømming av blæren, også kalt lekkasje, knyttes til multippel sklerose. Inkontinensbind brukes ofte, men inkontinensløsninger som uridom og urinposer gir en langt mer behagelig og effektiv løsning for mange menn med urininkontinens. Uridom festes over penisen som en kondom og kobles til en diskré urinpose. Det er viktig at du bruker riktig størrelse på uridomet. Rett valg av urinpose avhenger av hvor mye du lekker. 

Urinveisinfeksjoner

Forekomst av bakterier i urinveiene er ganske vanlig og forårsaker ikke alltid en urinveisinfeksjon. Hvis bakteriemengden øker og formerer seg til et visst nivå kan de forårsake en infeksjon i urinveiene som må behandles.

Symptomer på urinveisinfeksjoner

Symptomer på en urinveisinfeksjon varierer og kan være vanskelig å forstå. De inkluderer:

 • Mørk-farget og sterkt luktende urin
 • Grumset urin
 • Blod i urinen
 • Feber/svetting
 • Blærespasmer
 • Økte muskelkramper i benet

Hvis du opplever noen av symptomene som er listet opp bør du kontakte legen din.

Å unngå urinveisinfeksjoner

Det finnes ikke noen endelig løsning for å unngå urinveisinfeksjoner, men det er en rekke forholdsregler som kan hjelpe til å forhindre og omgå tilbakevendende infeksjoner:  

 • Stort inntak av væske – minst 1,5 liter per dag
 • God personlig hygiene når du kateteriserer
 • Kateteriseringsrutiner – fullstendig tømming av blæra regelmessig
 • Sunn fordøyelse – en god tarmrutine kan redusere risikoen for urinveisinfeksjoner

Finn ut mer

Å følge den rette teknikken og bruke et hydrofilt overflatebehandlet kateter kan også hjelpe til å redusere antallet urinveisinfeksjoner du får. Produkter som kan hjelpe til å håndtere blæreproblemer:

Lukk
Ofte stilte spørsmål om multippel sklerose og problemer knyttet til blære- og tarmfunksjon

Ofte stilte spørsmål

Finn svarene på de oftest stilte spørsmålene om multippel sklerose og problemer knyttet til blære- og tarmfunksjon. Ofte stilte spørsmål
Lukk

Ofte stilte spørsmål

Denne listen over ofte stilte spørsmål er ment å være en veiledning til de vanligste spørsmålene. Konsulter alltid legen din angående blære- og tarmproblemer. 

Hva er symptomene? 

Noen av de vanligste symptomene på multippel sklerose er: 

 • Urininkontinens
 • Urinretensjon
 • Avføringsinkontinens
 • Fysiske hindringer 
 • Tretthet 
 • Kognitiv svekkelse 

Det er vel å merke usannsynlig at en person med multippel sklerose vil oppleve alle disse symptomene. Hver enkelt person påvirkes ulikt avhengig av hvor mye og hvor nervene har blitt skadet.

Kan multippel sklerose behandles?

Det finnes mange tilgjengelige behandlinger for å hjelpe til å håndtere symptomene på multippel sklerose – noen medisiner kan eventuelt bremse sykdomsprogresjonen (sykdomsmodifiserende legemidler). Behandlingen som velges vil være helt avhengig av individet. Det finnes også metoder som kan brukes for å hjelpe til å håndtere spesifikke komplikasjoner ved multippel sklerose, sånn som blære- og tarmproblemer. 

Hvorfor forårsaker multippel sklerose blæreproblemer?

Blæra, som lagrer urin, kontrolleres av nervesystemet. Siden multippel sklerose skader nerver kan blærefunksjonen påvirkes. Noen mennesker opplever at de må tisse oftere eller hastende, hvor andre opplever at det er vanskelig å tømme blæra. Noen mennesker med multippel sklerose kan oppleve tidvis urininkontinens. 

Hvordan kan man håndtere blæreproblemer? 

Et antall metoder kan brukes for å hjelpe til å håndtere blæreproblemer, inkludert katetre, uridom (for menn) og absorberende produkter som inkontinensbind og bleier.

Hvorfor forårsaker multippel sklerose tarmproblem?

Slutten på nervene i endetarmen hjelper til å varsle mennesker om behovet for avføring når den kommer inn i endetarmen. Hos mennesker med multippel sklerose kan denne følelsen mistes eller være ufullstendig, noe som øker risikoen for tarmproblemer som forstoppelse, avføringsinkontinens eller en kombinasjon av begge. Visse legemidler som er vanlig å foreskrive for multippel sklerose kan også øke sannsynligheten for forstoppelse. 

Hvordan kan man håndtere tarmproblemer?

Tarmproblemer inkluderer  forstoppelse og tarmlekkasje. Tarmproblemer kan ofte forbedres ved å endre kosthold, det finnes også mange typer av medisinering som kan hjelpe. Analirrigasjon kan brukes for å hjelpe til å hindre forstoppelse og tarmlekkasje.

Finn ut mer

Å følge den rette teknikken og bruke et hydrofilt overflatebehandlet kateter kan også hjelpe til å redusere antallet urinveisinfeksjoner du får. Produkter som kan hjelpe til å håndtere blæreproblemer:

Lukk
Kvinnelig bruker med tarmproblemer

Multippel sklerose og tarmproblemer

Fordi nervene som signaliserer behovet for å tømme tarmen forstyrres kan tarmfunksjonene påvirkes. Som et resultat er det en økt risiko for å opp- leve forstoppelse og/eller tarmlekkasje (avføringsinkontinens). Mer om tarmproblemer
Lukk

Multippel sklerose og tarmproblemer

Ettersom ingen personer med multippel sklerose opplever eksakt samme sykdomsforløp, kan graden og typen av tarmproblemer oppleves veldig forskjellig. Omtrent 34 % av personer med multippel sklerose antas å ha tarmproblemer i så stor grad at det påvirker deres livskvalitet. 

Normal tarmfunksjon

Normal tarmfunksjon er avhengig av at alt av følgende fungerer som de skal:

 • Muskelmekanisme og reflekser
 • Tilbakemeldingene som sendes av nervene mellom hjernen og tarmen som kontrollerer kontinens.

Begge disse funksjonene kan påvirkes av multippel sklerose.

Hvordan multippel sklerose påvirker tarmfunksjonen

Tarmproblemer forekommer når muskelmekanismen, reflekser og feedback-systemet avbrytes, dette er også kjent som nevrogen tarmdysfunksjon og symptomene består av diaré, forstoppelse og tarmlekkasje. Ved multippel sklerose vil tarmlekkasje og forstoppelse ofte forefinnes samtidig.

Forstoppelse 

Forstoppelse defineres vanligvis som mindre enn 2 tarmbevegelser per uke og det antas å ramme omtrent halvparten av menneskene med multippel sklerose. Det kan også være en faktor i å forårsake episoder med tarmlekkasje. Visse legemidler som er vanlig å foreskrive for multippel sklerose kan også øke sannsynligheten for forstoppelse. Å håndtere forstoppelse er svært viktig og som et første steg bør det gjøres via kosthold og trening. Hvis disse stegene ikke hjelper kan du oppsøke en lege for råd siden ubehandlet forstoppelse ikke bare har en skadelig innvirkning på livskvaliteten, men kan ha mer alvorlige konsekvenser.

Tarmlekkasje og avføringsinkontinens

Forstoppelse kan også være en faktor som forårsaker episoder med tarmlekkasje / avføringsinkontinens. Tarmlekkasje, eller tap av frivillig tarmkontroll er et symptom på nevrogen tarmdysfunksjon og det kan være at en person som lider av dette ikke er i stand til å nå toalettet raskt nok. Overflødig av laksativer kan lede til tarmlekkasje.

Finn ut mer

Produkter som kan hjelpe til å håndtere tarmproblemer: 

Les mer om hvordan du tar hånd om tarmen din.

Lukk
Hvordan ta hånd om tarmen din

Ta vare på tarmen din

Forstoppelse og tarmlekkasje påvirker mennesker med multippel sklerose, men det er ikke alltid lett å avgjøre den beste måten å håndtere dette viktige problemet på fordi responsen på behandling kan variere fra person til person. Les mer
Lukk

Ta vare på tarmen din

Tarmproblemer kan ofte forbedres ved at man foretar spesifikke endringer i en persons kosthold. Det finnes også flere typer medisinering som kan hjelpe. Tarmskylling er en annen løsning som kan hjelpe til å hindre forstoppelse og tarmlekkasje, helt enkelt fordi det sørger for regelmessig tømming av tarmen.

Å håndtere tarmlekkasje

Hovedmålet med en tarmhåndteringsrutine er å sikre en passende tid for å tømme tarmen din, og på den måten minske risikoen for tarmlekkasje. Å etablere en rutine kan hjelpe til å forhindre forstoppelse som ofte er en faktor som forårsaker lekkasje.

Å håndtere forstoppelse

Regelmessig tømming av tarmen hjelper til å forhindre overdreven oppsamling av avføring og kronisk forstoppelse, noe som ikke bare er ubehagelig men også har helseimplikasjoner dersom det forblir ubehandlet.

Tarmskylling for forebygging av forstoppelse og tarmlekkasje

Tarmskylling er en veldokumentert teknikk hvor vann introduseres inn i tarmen via rektum. Vannet og avføringen tømmes deretter fra tarmen. Ved å unngå oppsamling av avføring er det en effektiv metode for å minske risikoen for forstoppelse. Regelmessig tarmskylling hjelper til å unngå tarmlekkasje og eliminerer risikoen for tarmuhell.

Finn ut mer

Produkter som kan hjelpe til å håndtere tarmproblemer: 

For svar på de vanligste spørsmålene om multippel sklerose og blære- og tarmproblemer, les mer i ofte stilte spørsmål

Lukk
Lukk

Gratis vareprøver - gratis frakt

Takk for din bestilling

Kvittering

Vis skrivebordsversjon